תוכן עניינים

עמוד:8

פרק : 14 התנהלות עסקית במקרה של עברות ש " כולם עושים זאת " 159 פרק : 15 תרומה לקהילה 164 פרק : 16 האחריות המוסרית של ארגונים וחברות על שמירת משאבי הטבע 176 שער ה : האחריות המוסרית של מנהיגי החברה 195 פרק : 17 מנהיגות אתית - מהי ? 196 פרק : 18 אחריות דירקטורים בחברה 205 פרק : 19 ביקורת פנים בארגונים 220 שער ו : שיתוף פעולה בחברה - מערכות היחסים בתוך הארגון העסקי 229 פרק : 20 חובות מעסיקים בחברות 230 פרק : 21 אתיקה בין ספקים ובין לקוחות 247 פרק : 22 השקעה במשאב האנושי , בעובד 259 פרק : 23 גישור ככלי ליישוב סכסוכים בארגון 274 שער ז : קודים אתיים , תקנות וחקיקה אתית 285 פרק : 24 קוד אתי בארגון 286 פרק : 25 חקיקה אתית 300 סיכום 307 מקורות 309 מפתחות 330

הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר