אתיקה טובה לעסקים

עמוד:4

Ethics is Good for Business Ruth Wolf www . massa . co . il www . massculture . co . il www . rubin-mass . com עיצוב עטיפה ועימוד : סטודיו דוב אברמסון עריכה לשונית : שרית בלונדר מסת " ב ISBN 978-965-09-0221-6 © כל הזכויות שמורות להוצאת ראובן מס בע " מ , תשס " ח ת " ד 990 ירושלים , 91009 טל' 02-6277863 פקס . 02-6277864 Rubin Mass Ltd . Publishers & Booksellers All rights reserved , 2008 © rmass @ barak . net . il P . O . B . 990 Jerusalem 91009 , Israel נדפס בירושלים , תשס " ח Printed in Israel |

הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר