מבוא

עמוד:8

מבוא נשים כעילה לעימות ולמלחמה בראי המיתולוגיה היוונית והמקורות העבריים דירן בנושא האישה כעילה לעימות ולמלחמה , מתאים לכאורה למסורת היוונית על מלחמת טרויה יותר מאשר למסורת המקראית , אולם כבר זכה להתייחסות במדרש על הפסוק בבראשית ד' : 8 "ויאמר קין אל הבל אחיו " ... שלא נאמר לגביו מה אמר לו . ועל כך כותב המדרש בבראשית רבה , כב' ז : על מה היו מדיינים ? אמרו : בואו ונחלוק את העולם . אחד נטל הקרקעות ואחד נטל את המטלטלין . דין אמר : ארעא דאת קאים עליה - דידי ( זה אמר : הארץ שאתה עומד עליה - שלי היא ) ודין אמר : מה דאת לביש - דידי . דין אמר : חלוץ ! ודין אמר : פרח ! מתוך כך "ויקם קין אל הבל אחיו ויהרגהו . " ר' יהושע דסכנין בשם רבי לוי אמר : שניהם נטלו את הקרקעות , ושניהם נטלו את המטלטלין ועל מה היו מדיינין ? אלא זה אומר : בתחומי בית המקדש נבנה , וזה אומר : בתחומי בית המקדש נבנה ... יהודה בר אמי אמר : על חוה הראשונה היו מדיינין ... אמר רב הונא : תאומה יתירה נולדה עם הבל . זה אומר : אני נוטלה שאני בכור וזה אומר אני נוטלה שנולדה עמי . ומתוך כך " ויקם קין . " רש"י מביא בקצרה את המדרש בפירושו לבראשית ד' 8 ד"ה "ויאמר קין אל הבל אחיו : " "נכנס עמו בדברי ריב ומצה להתגולל עליו ולהרגו . " ... נחמה ליבוביץ כותבת : ' מן העיון במדרש זה מתברר מיד , שלא בבני אדם הראשון עוסק מדרשנו , לא במקרה החד פעמי הראשון של רצח אח את אחיו ; אלא בשאלה הגדולה - מה הוא הגורם העמוק ביותר , סיבת כל הסיבות לרצון האדם לריב , למלחמה , להרג , לרצח אח את אחיו ? שלוש הן התשובות הניתנות בדברי המדרש הנ"ל . התשובה הראשונה היא . הכלכלה , שאלת ה"שלי" וה"שלך , " זוהי הסיבה העיקרית למלחמה , לשפיכות דמים , תמיד , בכל הזמנים ... התשובה השנייה אומרת : אמונות ודעות , הדת - הדעה השלישית : המין , האשה : "על חוה ראשונה היו מדיינין . "

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר