פתח דבר ושלמי תודה

עמוד:10

לעומד בראשה פרופ' יהודה פרידלנדר , ולגב' ורדה בכור , המביאה לבית הדפוס , על ההוצאה המוקפדת של הספר . בץ דפי הספר משוקעות גם עצותיהן של הפרופ' דבורה ברנשטיין והפרופ' יפה ברלוביץ , ידידות ועמיתות . וכמובן אחרון אחרון אהוב , אישי , שמואל שילה , שעידודו וסיועו מלווים אותי תמיד . באסופה הוכנסו מספר חידושים . קיצור מה של המאמרים והערות השוליים והוספת עדכונים להערות ; עריכת רשימה ביבליוגרפית של כל הספרים אשר שימשו תשתית למחקר ( ראו נספח ;( האחרת הכתיב בהתאם לכתיב הנהוג בימינו , הן של הטקסט והן של הציטוטים , למען נוחיות הקוראים .

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר