הקדמה

עמוד:10

שלה . ה'מפגש' שלי עם משכילים אלה , כמו גם עם מערכות החינוך שעיצבה ההשכלה היהודית במזרח אירופה , החל לפני שנים רבות בשיעוריו של מורי עמנואל אטקס . הייתה זו נקודת המוצא למסע מרתק בעקבותיהם של תלמידות ותלמידים , מורות ומורים , שעיצבו , לראשונה , את דמותו של בית הספר המודרני בחברה היהודית השמרנית במורח אירופה . מכאן ואילך תפס ההיבט החינוכי מקום מרכזי בעיסוקי רב השנים בתולדות ההשכלה היהודית באימפריה הרוסית . בשלבי המחקר שקדמו לכתיבתו של ספר זה שבתי ל'מפגש מחודש' עם גיבוריה של ההשכלה היהודית במזרח אירופה , מעטים מהם ידועים , ומרביתם אלמונים . מפגש זה התאפיין בניסיון להאזין האזנה קשובה ל'קול החינוכי' העולה ממכתביהם , ממאמריהם , משיריהם ומספריהם . בקריאה קשובה זו מצאתי שכמעט בכל טקסט שנכתב על ידיהם , נשמע , בצורה זו או אחרת , קול זה . על רקע זה מציג הספר שלפנינו קריאה חדשה , אחרת ושונה מהמקובל , של הקורפוס המשכילי לסוגיו השונים . קריאה זו מתייחדת בכך שאינה קריאה אידיאולוגית , מגדרית , פוליטית או ספרותית , אלא קריאה חינוכית . למרות שחיבור זה נכתב על ידי , והאחריות לכל האמור בו היא עלי בלבד , הוא לא היה בא לעולם ללא סיועם של רבים וטובים . בראש ובראשונה למד אדם ממוריו ומעמיתיו . עם אלה שחלקו עמי במשך השנים רבות מהשאלות הנידונות כאן , נמנה , בראש ובראשונה , אבי מורי אברהם זלקין , שחינוכם של ילדי ישראל הוא לו בבחינת עולם ומלואו . כמו כן נסתייעתי בתובנותיהם של מוריי ועמיתיי עמנואל אטקס , ישראל ברטל , זאב גריס , מרצין וודזינסקי , שמואל ורסס , דוד טל , שמואל פיינר , יהודה פרידלנדר , בן ציון קליבנסקי , חיים כהן , דוד שחר ושאול שטמפפר . ידידי ורעי קימי קפלן היה שותף פעיל ונאמן לחבלי הלידה של ספר זה , הקדיש מזמנו לקריאת כתב היד והחכימני רבות בהערותיו . אחדות מהסוגיות הנדונות כאן לובנו בשיחות שקיימתי עם דב רפל ז"ל . מחקריו שעסקו בתולדות החינוך היהודי , ובעיקר בכל הנוגע לספרי הלימוד בהם נעשה שימוש במערכות החינוך לסוגיהן , היוו נדבך חשוב ביותר בבניית התמונה ההיסטורית המוצגת כאן . יהא ספר זה בבחינת נר לזכרו של אדם צנוע וחוקר דגול . באיסוף החומר הארכיוני והעיתונאי סייעו בידי בהתמדה ובמסירות רבה מיכל צווייג , מרים אורבך , עדה גבל ואלכס ולדמן . חלק משמעותי של מחקר זה נעשה בארכיונים במזרח

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר