הקדמה

עמוד:9

הקדמה יום יבוא , ושמא רחוק הוא , כאשר ישתוממו על כך שזמן רב זנחנו את העיסוק בחינוך , ומה רב המק שנגרם בשל כך . מקומם של האידיאה החינוכית ושל המעשה החינוכי נפקד , כמעט באורח קבוע , מהשיח הציבורי והמחקרי שעניינו תהליכי השינוי שעברו על יהודי מזרח אירופה בעת החדשה . מרבית החוקרים שעסקו בעולמה של יהדות זו נתנו דעתם בעיקר להיבטים הפוליטיים , הסוציולוגיים והדתיים בחייהם של יהודי פולין ואוקראינה , ליטא ורוסיה . תופעה זו רווחת ביותר הן בתוכניות הלימודים באוניברסיטאות , בהן נפקד , כמעט בקביעות , מקומם של קורסים שעניינם בתולדות החינוך היהודי 2 באירופה בעת החדשה ; הן בכנסים מדעיים , והן בכתבי עת מדעיים העוסקים בהיסטוריה של עם ישראל . כיוצא בכך , גם ברבים מספרי המחקר שפורסמו בשנים האחרונות , ושעניינם בתקופה הנדונה , נדחק 3 הנושא החינוכי לשולי הדיון ולעיתים אף לא נזכר כלל . גם חוקרי תולדות החינוך היהודי מיעטו לעסוק בנושא זה , ואך בודדים , דוגמת דב רפל , עמדו על תפקידו המרכזי של החינוך היהודי בתהליכי התמורה שעברו על הקיבוץ היהודי הגדול בעולם בעת החדשה , ואף נתנו לכך מקום מרכזי במחקריהם . ספר זה מנסה להשלים מעט מן החסר ולספר את סיפורם של מעטים שנטלו על עצמם משימה גדולה , כמעט בלתי אפשרית : שינוי פניה של החברה היהודית במזרח אירופה במאה התשע עשרה באמצעות מהפכה , רעיונית ומעשית , שחוללו במערכת החינוך . 1 אושינסקי , חינוך , עמ' . 2 . 30 כך , למשל , בכנס בינלאומי שהתקיים באוניברסיטת תל אביב בשנת , 2006 ושכותרתו היתה 'המודרניזציה של יהדות מזרח אירופה , ' לא נדון מקומה של מערכת החינוך בתהליך זה באף לא אחת מההרצאות . . 3 ראו למשל י' גולדברג , החברה היהודית בממלכת פולין ליטא , ירושלים תשנ"ט ; Lithuanian Jews , Amsterdam-New York 2004 A . Nikzentaitis et . al ( eds . ) , The Vanished World of

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר