האם הוחמצה הזדמנות לשלום עם הפלסטינים ב-67?

עמוד:27

הפלשתינית והאסיפה המכוננת המוצעים . שחאדה הדגיש כי האישים שבשמם ינקוב מייצגים את כל גווני הקשת הפוליטית הפלשתינית , וכי לדעתו כולם יצטרפו להסכם שיוצע על ידו . שחארה , ערבי נוצרי שגדל ביפו והפך לפליט ב , 1948- סיפר כי יש לו בן-ברית ושותף רעיוני לדעותיו , מוסלמי הגר בשכם , פליט מטנטורה ועורך דין אף הוא בשם חאגי מוחמד תופיק אל-יחיה , שיחד עמו השתתף בועידת לוזאן . והוסיף כי על אף שאל-יחיה נחשב בשעתו לאדם בעל עמדות קיצוניות , הוא יזדהה עם הרעיונות שהוא כעת העלה בפנינו . שהארה הציע כי נתקשר עם א-יחיה ואולי נוכל להביאו עמנו למחרת לרמאללה , כשנרחיב בשיחה בה התחלנו ונבקשו להצטרף למסמך שאותו עמד להכין . כשנטלנו את נשקנו האישי , בקומנו ללכת , הסתכל בנו שחאדה ואמר "מעתה תיווכחו כי זה ( הנשק הצמוד ) הפך למיותר . " למחרת , בשעת בוקר מוקרמת של יום שבת , יצאנו , קמחי ואני , לקסבה בשכם . לאור הצעתו של שחארה היה בכוונתו למצוא את עו'יר חאגי מוחמר תופיק אל-יחיה , ולהזמינו להצטרף להמשך נסיעתנו לביתו של שחאדה ברמאללה . כשהגענו , נפגשנו באדם קסן-קומה בשנות השישים לחייו , בעל קול רך ונעים הליכות . הצגנו עצמנו והסבתו את מסרת ביקורנו , סיפרנו לו על פגישתנו עם שחאדה שהציע כי נבקש אותו להצטרף אלינו כדי שיוכל להצטרף ולחתום על המסמך ששחאדה אמור להכין . ענינו לו על מספר שאלות הבהרה ותוך חצי שעה יצאנו כולנו לעבר רמאללה . שני עמודים שתי מדינות שחאדה שמח , כשהגענו , לפגוש את ידידו הוותיק , ולאחר דברי נימוסים קצרים הגישו לנו שני עמודים שהודפסו על ידי בנו ראג"ה במספר עותקים במכונת כתיבה הרמס בייבי . הנייר הראשון רן בנושאי יסוד הקשורים בכינון מדינה פלשתינית שעיקריו היו : תוך שבוע יאורגן כנס - מעין אסיפה מכוננת - שאליו יוזמנו 43 ממנהיגי הפלשתינים מהרצועה והגדה . בכינוס זה יובאו כהצעות ויתקבלו ההחלטות הבאות . יוחלט על הקמת מדינה פלשתינית בגבולות שהותוו בהחלטת האו"ם מספר 181 מנובמבר 1947 המועצה המכוננת תאשר את הממשלה הפלשתינית שתהא בת 13 איש 0 ממשלה זו תוסמך להיכנס למשא ומתן מידי עם ממשלת ישראל . משא ומתן זה יהא מושתת על החלטת האו " ם הנ " ל . חוזה השלום יושלם וייחתם בתוך חודש ימים מהיום . מדינת פלשתין תהא דמוקרטית , כמקובל במערב , והאסיפה המכוננת תחל בארגון הבחירות הראשונות , שתתקיימנה בהקדם . מסמר לקברניטים בניר השני נכל 7 ו שמות כל אותם האישים שעליהם המליץ שחאדה כמועמדים לאסיפה המכוננת ולממשלה הפלשתינית הראשונה . רשימה זו , כפי שנוכחנו בפגישות תוך מספר ימים , אמנם כללה אישים מכל גווני הקשת הפוליטית הפלשתינית . חלקם היו מוכרים כשמאלנים ותומכי מצרים , חלקם כתומכי אחמד שוקייר , 1 ראש ארגון השחרור הפלשתיני , חלקם כתומכי פלגים מוסלמים , ועוד אחרים מתומכי המלוכה ההאשמית . בהמשך הבוקר בשיחה על תכני הניר , ברורה היתה אמונת שחאדה בהיתכנות ביצוע הדברים . הוא היה משוכנע שגם אותם מנהיגים פלשתינים שבעבר הביעו דעות קיצוניות נגד ישראל , יצטרפו למהלכים המוצעים . הוא שב והדגיש כי חיוני להבין כי ההזדמנות שנפתחה היא קצרת מועד וכי יש לעשות הכול כדי להשלים את הביצוע על פי לוח הזמנים המוצע . קמחי , שהתרשם מאד ממסמכי שחאדה , הדגיש את אומץ הלב ואת התושייה שגילה ביוזמה זו והסכים כי הסיכוי להצלחה יגדל מאד באם יבוצעו בזריזות המירבית . שוחחנו על תכני הניר של שחאדה ובעיקר על גבולות המדינה המוצעים . הדגשנו כי גם אותם נציגים אראלים שיתמכו בהקמת מדינה פלשתינית ובכינון השלום , יסכימו לעשות כך רק במסגרת הגבולות שעליהם הוחל 0 בהסכמי שביתת הנשק ברודוס ב . . 1949- התרשמנו כי שחאדה ואל-יחיה , ירדו לעומקם של דברינו - ונימה של כמעם - התנצלות התגנבה לדבריהם , באומרם שגבולות האו " ם של 1947 מהוות נקודת פתיחה למשא ומתן . אך למעשה היה ברור להם כי ההסכם הסופי בץ המדינה החדשה לישראל יושתת על גבולות ה5- ביוני . 1967 כשנפרדנו משחאדה לקראת צהרי שבת , אמרנו לו כי אנו חשים עצמנו מחויבים למשימה ונעשה ככל יכולתנו להצלחתה . ממנו יצאנו למפגשים עם מספר אישים בעיר העתיקה ובבית לחם , שבמרוצת השיחות עמם אישר ! כי תוכניתו של שחאדה מקובלת גם עליהם . דברים אלה גם אימתנו בפגישות שקיימנו , במרוצת השבוע , עם רובם של "מומלצי" שחאדה . כאמור המשכנו במפגשים עם ההנהגה הפלשתינית . יצחק אורון הצטרף יום אהד לסיור כזה ולמחרת ב14- ביוני , שלושתנו , ובשיתוף אלוף הראבן , הכינונו "הצעה להסדר הבעיה הפלשתינית , " ובו הצעה לדרכים לפעולה להקמת מדינה פלשתינית , שהוגשה לקברניטי המרינה ומוצגת כנספח 1 בספר "חלומות והזדמנויות שהוחמצו , 1973-1967 בהוצאת כרמל - ירושלים שפורסם ב . 2002- שחאדה האמין שניתן לחתום על הסכם שלום בין מדינה פלשתינית למדינת ישראל תוך 30 יום . חילי חטיבת הצנחנים של מוטה גור צופים על העיר העתיקה

המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר