התוכן

עמוד:7

התוכן הקדמה 9 מבוא 13 הרקע הרוחני תרבותי בעיראק לצמיחתו של הרב שלמה בכור חוצץ 13 תחומי עיסוקיו של הרב שלמה בכור חוצץ 16 בית הדפוס של הרב שלמה בכור חוצץ כחוליה כדפוס העברי בעיראק 19 בית המסחר לספרים של הרב שלמה בכור חוצץ 27 כתבי העת בהם פרסם הרב שלמה בכור חוצץ 28 הרב שלמה בכור חוצץ ורעיונות ההשכלה 36 הרב שלמה בכור חוצץ וחברת כל ישראל חברים 46 יחסו של הרב שלמה בכור חוצץ לאירופה וליהודים באירופה 52 מהימנות המידע שהרב שלמה בכור חוצץ הציג 56 סגנונו של הרב שלמה בכור חוצץ 59 מבנה איגרותיו של הרב שלמה בכור חוצץ 71 פיוטיו של הרב שלמה בכור חוצץ 72 חיי יהודי המזרח על פי איגרותיו של הרב שלמה בכור חוצץ 74 איגרותיו האישיות של הרב שלמה בכור חוצץ 95 הערכות על הרב שלמה בכור חוצץ 99 שער הספר 'אמרי ששון' 105 ' ספר חנוך לנוער' בראש 'ספר תלמוד קטן' ומבואו 109 איגרותיו של הרב שלמה בכור חוצץ ב"המגיד" 120 איגרותיו של הרב שלמה בכור חוצין ב'הלבנון" 195 איגרותיו של הרב שלמה בכור חוצין ב"הצפירה" 214 איגרותיו של הרב שלמה בכור חוצץ ב"החבצלת" 252 איגרותיו של הרב שלמה בכור חוצין ב"הפרח" ו"עלי הפרח" 254 איגרותיו של הרב שלמה בכור חוצין ב"מגיד מישרים" 266 איגרתו של הרב שלמה בכור חוצין ב"הדובר" 267

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר