תוכן העניינים

עמוד:7

הקדמה למהדורה השניה המהדורה הראשונה של הספר יצאה לאור בשנת 1983 ומאז היא נדפסה פעמים רבות . הצורך בספר לימוד שיטתי ומעודכן בנושא השואה הורגש זה מכבר והביקוש לכלי הוראה כזה גבר ביתר שאת עם קביעת נושא השואה כנושא חובה בכיתות העליונות של המערכת החינוכית כולה . המחברים ביקשו לשלב בספר זה בצורה דידקטית הולמת מידע בדוק ומעודכן עם טיפול בסוגיות המחייבות מעורבות רגשית ומחשבתית . נראה לנו כי הספר נתקבל ברצון בקרב ציבור התלמידים והמורים , וגם קוראים רבים שלא נזקקו לו כספר לימוד מצאו בו עניין . מאז הופעת הספר קיימו המחברים מפגשים רבים עם מורים ונתקבלו גם הערכות בכתב ובעל פה מידי מחנכים ותלמידים . מצאנו שההערות וההצעות שנכללו בתגובות למיניהן מצדיקות הוצאת מהדורה חדשה של הספר , בה יתוקנו השגיאות שנתגלו , יתוספו עליה פרקים אחדים להרחבת הקיים או השלמת החסר וכן רשימות ביבליוגרפיות . אנו מודים לצוות עובדי מרכז זלמן שזר , ובייחוד לגב' אירית סיון ומר יצחק כהן , שטיפלו בחומר במסירות ובקפדנות , ולמנהל המרכז , מר צבי יקותיאל , שגילה , כתמיד , יעילות ומאור פנים בכל שלבי קידום העבודה על הספר במהדורתו החדשה . ישראל גוטמן חיים שצקר

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר