מבוא

עמוד:13

העונש שפגע ללא אבחנה בין יהודי ליהודי , הרי עשיית הדין עם הרשעים יישבה את הרגשת זעמם של השרידים הנאמנים ואת קינאתם על הצלחתם הזמנית של הרשעים הללו : הנה סוף סוף הם באו על עונשם ונוכחו בהיכזב מיבטחם ההומניםטי חילוני . אמנם כן , באשמתם פגע העונש גם בצדיקים , אולם לדידם הרי הייסורים הם מסימני הישועה הוודאית והקרובה , שרק הם יזכו לה . עם זאת , אין ספק שתגובה דתית כזאת עברה את קו הגבול שננ $ צא גם לפנימה של תפיסת האמונה החרדית , קיצונית ופונדמנטלית ככל שתהיה . רוב רובו של הציבור החרדי חיפש את האמת המנחמת , שתחזיק אותו באמונתו , בתוך הגבולות של אהבת ישראל החובקת את כל העם . בין כה וכה נמצא כי למרות היסוד המשותף , הרי מבחינת המקום שתיאולוגיית הענישה תופסת בצד הסברים תיאולוגיים מסוג אחר , ובייחוד מבחינת חיפוש המקורות של אמת מנחמת שיש בה כדי לחזק את האמונה מול ניסיון כמו השואה , נוצר מיגוון של הגות חרדית , שבחלקה הצליחה למקד עוצמה מתפרצת נגד כבלי הפונדמנטליות שלה עצמה , כדי להעז לחדש אמונה ומחשבת אמונה מתוך העומק הראשוני של החוויה הדתית , השואפת להחזיק מעמד בשברונה . מובן מאליו שגם לכך הייתה תשתית מסורתית . ההגות החרדית שהתמוד דה עם השואה נזקקה בייחוד לשלושה רעיונות של חשיבה מצדיקת אלוה ומחזקת אמונה מול חורבנות גדולים : א . הרעיון שאלוהים מעמיד את בחיריו בניסיונות ומזכה דווקא את נאמניו במעלה של קידוש השם . יש לזכור כי הרגשה של עמידה בניסיון וחובה לקדש שם שמים ברבים ליוותה את היהדות החרדית מראשית כינונה . מן הפגיעות של שינאת היהודים הזדונית ומן האנטישמיות הגזענית המודרנית היא נפגעה ככל שאר חלקי העם היהודי , ובנוסף על כך היא סבלה , יותר משאר חלקי העם היהודי , מן המשברים הכלכליים , החברתיים והפוליטיים . הציבור החרדי ניהל לאורך כמה דורות מלחמת מאסף על עצם קיומו מול התפשטותן והצלחתן היחסית של התנועות ה"כופרות" בעם ; בניו עזבוהו בהמוניו , הוא הלך ונדלדל ואיבד עוצמה חברתית ופוליטית . הוא סבל גם מדימוי של פיגור ונחשלות תרבותית . עמידה עיקשת בתנאים כאלה הייתה בגדר ניסיון קשה , ומובן מאליו שהמיתקפה האנטישמית הנאצית נתפסה מראשיתה , מיד עם הכיבוש הגרמני , בהחמרה קיצונית של הניסיון ההיסטורי החמור לקראת שיאו האפוקליפטי . התגובה הרוחנית דתית המגלמת את העמידה בניסיון , היא קידוש השם . כיצד ? על ידי המשך המאמץ העקשני לשמור את מצוות התורה ללא פשרות ובכל התנאים , עד כמה שהדבר הוא באפשר , וכמו כן על ידי מתן צדקה ועזרה לנזקקים , עליידי הצלת אחים " ) פדיון שבויים ( " וכד / זה , מכל מקום , היה המסר של המנהיגות והוא שעיצב את התודעה הדתית של הציבור החרדי , עד כמה שיכול היה להמשיך

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר