מבוא

עמוד:12

והקשה ביותר דווקא באותו ריכוז של העם היהודי שבו נתקיימו גם המרכזים הגדולים והמנהיגים של היהדות החרדית , שראתה את עצמה כשריד הנאמן . דווקא מרכזים אלה נשמדו כליל . חומרתו הקיצונית של העונש בלטה איפוא ביתר שאת דווקא כלפי אלה , שלפי הציפייה החרדית היו ראויים לנס של הצלה וישועה . ושנית , הרי קיימת המחויבות למצווה של "אהבת ישראל , " הכוללת את העם כולו . נדגיש כי הפונדמנטליזם החרדי הכיל בתוכו את המחויבות הזאת גם כחלק מן הפוטנציאל המסורתי וגם כאחת האסטרטגיות המרכזיות להתמודדות המיעוט הדתי על מעמד מוביל מבחינה רוחנית בקרב העם כולו . למרות הפשיעה הגדולה של חלק גדול מן העם , אולי רובו , יהודי נשאר לעולם יהודי ויש סיכוי שיחזור בתשובה . יתר על כן - מתנאי הישועה השלמה הוא שיחזור בתשובה , והשרידים הנאמנים מתקיימים לשם כך . זוהי שליחותם . דוק בדבר : מנקודת ראות חרדית , זיקה ליהדות דרך השייכות לעם היהודי היא דבר המעוגן בישות , ולא רק באמונה ובאורח החיים ההלכתי . גם הכופר אינו מפקיע את זהותו היהודית הישותית . הניצוץ הייחודי " ) הנקודה היהודית ( " קיים בו ועשוי להוליד תשובה ( ראה על כך בספרו הנ"ל של פייקאז / פרק חמישי . ( אם כך , האם אהבת ישראל חרדית המוגדרת באופן זה מאפשרת לייחס לציבורים יהודיים שלמים פשעים כה חמורים שיצדיקו עליהם עונש כגון השואה ? האם עונש כזה עשוי לחולל תשובה ? שוב , אין להכחיש את העובדה שבחרדיות הקיצונית ביותר אמנם נתגלתה הנכונות להצדיק את הדין הנורא על ידי גלילת האשמה על כל תנועות הכפירה שהתייצבו על בסיס האמנסיפציה , ההומניזם והחילון . אולם עמדה זו נתפסה כקיצונית ביותר גם לפנימה של המסגרת החרדית . רוב הזרמים החרדיים , בין שמצאו בדוחק הסבר ובין שנלאו מהסבר ונתפסו לצידוק הדין שמתוך מחאה אילמת , לא קיבלו את ההסבר הבלעדי של הענישה לגבי חומרתה החריגה של השואה . ומתוך כך באים אנו לסוגיה נוספת , שבגללה מאמינים חרדיים רבים לא יכלו לקבל הסבר של ענישה ביישובו המלא של הזעזוע העובר עליהם : בתחומה של הגות הבאה להצדיק את אלוהים כדי לחזק את האמונה העלולה לקרוס מול זעזוע שמעבר לאופק ציפיותיו של המאמין ולמעלה מסף סבילותו כמאמין , דרוש לא רק הסבר משכנע מבחינת הדין , אלא בעיקר הסבר שיש בו משום אמת מנחמת , מחזקת , המסוגלת להרים את סף הסבילות של המאמין כלפי הניסיון הנורא שהוא עומד בו . האם בהסבר הבא מכוח פשעם של ישראל יש כדי לחזק את המאמין ? או האם יש בו עצמו כדי לעורר תשובה אצל החוטאים ? שוב נהיה חייבים להודות כי באותו זרם חרדי שעוד לפני השואה טיפח בתור מוטיבציה מרכזית את מוטיב החימה השפוכה והשינאה התהומית ליהדות החילונית הכופרת , אכן היה בנקמה על החוטאים משום אמת מנחמת . למרות שגם הם עצמם נפגעו מן

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר