מבוא

עמוד:11

החרדית הפונדמנטלית , אין שום סתירה , ואפילו לא ניגוד דיאלקטי , בין הבנת השואה כהחלטה אלוהית , שהתבצעה על ידי התערבות ישירה בהיסטוריה , לבין הבנתה כפשע החמור מכל הפשעים נגד עם ישראל , תורתו ואלוהיו . אותם מעשים , שמבחינת האלוהים הם בגדר צדק ודין מוחלטים , גם אם שכל אנושי אינו מסוגל להבין את הגיונם , מבחינת העמים המבצעים אותם הם פשעים מוחלטים : העובדה שהיתה גזרה אלוהית אינה פוטרת את הנאצים ואת עוזריהם מן האחריות המלאה לכל מה שיזמו , החליטו , תיכננו וביצעו בעצמם , ובחירתם מעידה על טבעם . אם תרצה , אמור זאת כך : בגזרתו יסר אלוהים את עמו ואישר בכך את מחויבותו לברית . תוך כדי כך הוא גם הניח לגויים המורדים נגדו לגלות את מהותם הנפשעת ולהביא את רשעותם לידי מיצוי מוחלט . באופן זה מוכחת האמת הדתית שהחרדיות דוגלת בה באורח הרדיקלי ביותר , משני צדדיה : מצד תפיסת האלוהים ומעורבותו בהיסטוריה מזה , ומצד ההתבדלות המוחלטת מן הסביבה הלא יהודית ומן הסביבה היהודית אמנסיפטורית , מזה . השואה מוכיחה מצד אחד שההומניזם , והזרמים היהודיים שסמכו עליו בהתלהבותם לאמנסיפציה , לא היה אלא כזב ומרמה , שהולידו את הרשעות האלילית הכופרת השפלה ביותר , ומצד שני היא עדות לכך שאלוהים משגיח בעמו ומתערב במישרין בגורלו מכוח הברית הכרותה בתורה . עד כאן על היסוד המגדיר את העמדה החרדית מלכתחילה . מכאן ואילך מתחילים הגיוון והשוני בעמדות . מהו ההסבר למה שאירע בשואה , מנקודת הראות האלוהית ? מדוע נגזרה הגזרה על עם ישראלי נדגיש בנקודה זו , כי ההסכמה החרדית על כך ש"בידוע - עשו שונא ליעקב" איננה מכריחה אחידות בתשובה לשאלה מדוע נגזרה הגזרה מגבוה . אמנם כן : גזרה היא לעולם עונש על חטאים , ולכאורה לא קשה לחשוף את החטאים , שעל ידם אפשר להסביר את העונש הנורא , גם מצד קיצוניות השינאה שהאמנסיפציה עוררה בעמים נגד ישראל , וגם מצד זעם האלוהים על עמו , בגלל סינדרום ההתבוללות והחילון המהווה רקע ליהדות האמנסיפציה . נודה : המוטיב של חטאי האמנסיפציה , הכפירה , ההתבוללות והמרד הציוני מופיע כמוטיב מאפיין בכל תגובה חרדית על השואה , אך בכל זאת יש הבדלים משמעותיים בצורת ההופעה ובמידת מרכזיותה . בייחוד אין זה מובן מאליו שהמוטיב הזה יופיע כהסבר לקיצוניות השטנית של העונש . אמנם על עצם היות עם ישראל ראוי לעונש , ועל ההנחה שהחלקים הכופרים בעם ראויים לעונש גדול , אי אפשר לחלוק במסגרת החרדית , אולם שני סוגים של שיקול דעת היה בהם כדי להרתיע מפני גירסה קיצונית , המצדיקה את החומרה החריגה שבשואה על ידי הערכה חריגה של פשעם של ישראל , שיש בה כביכול משום השוואה בין יהודים חוטאים לבין הגויים העושים בהם שפטים , באופן שייראה כאילו השואה הייתה "מידה כנגד מידה . " ראשית , השואה פגעה בצורה הישירה

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר