רשימת הקיצורים

עמוד:יא

עוק' עוקצין שבו' שבועות ע"ז עבודה זרה שבי' שביעית עיר' עירובין שק' שקלים ער' ערכץ תמו' תמורה פסח' פסחים תע' תענית ק יד' קידושין תר' תרומות ר"ה ראש השנה ג . שונימ איכ"ר איכה רבה ע"א עמוד א במ"ר במדבר רבה ע"ב עמוד ב בר"ר בראשית רבה עו"נ עזרא ונחמיה דב"ר דברים רבה עי' עיין דה"י דברי הימים עמ' עמוד ד"צ רפוס צילום פדר"א פרקי דרבי אליעזר וי"ר ויקרא רבה פסדר"כ פסיקתא דרב כהנא חמ"ד חסר מקום דפוס פר' פרשה חש"ד חסר שנת דפוס פש' פשיטתא יל"ש ילקוט שמעוני קה"ר קהלת רבה ירוש' ירושלמי שהש"ר שיר השירים רבה לסה"נ לספירת הנוצרים שמ"ר שמות רבה לפסה"נ לפני ספירת הנוצרים ת"א תרגום אונקלוס מס' מסכת תוס' תוספתא מש' משנה ת"י תרגום יונתן ס' ספר ת"י א תרגום ירושלמי א סי' סימן ת"י ב תרגום ירושלמי ב סע' סעיף ת"כ תורת כהנים ד . ספרות מדעית טור סיני , לו"ס נ . ה . טור סיני , הלשון והספר א , ירושלים תשי"ד ; ב , תשי"א ; ג . תשט"ז קויפמן , האמונה הישראלית י . קויפמן , תולדות האמונה הישראלית א-ד , תל אביב תרצ"ו-תשט"ז 1952 BONNET , RLAeR H . BONNET , Reallexikon der agyptischen Religions- Israel 1-3 , Munchen 1953-1959 ALT , Kleine Schriften A . ALT , Kleine Schriften zur Geschichte des Volkes Oxford 1923 COWLEY , AP A . COWLEY , Aramaic Papyri of the Fifth Century B . C ., geschichte , Berlin

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר