פתיחה

מתוך:  > דת ומוסר > פתיחה

עמוד:7

פתיחה ראשיתו של ספר זה בקורס בפילוסופיה יהודית שהבינונו באוניברסיטת בר אילן בקיץ תשמ"ד בנושא יהדות ומוסר . לאחר כמה שנים שבהן הורינו בקורס ולפי התגובות שקיבלנו מתלמידים ומעמיתים , החלטנו לנסות ולגבש את הדברים לכלל ספר . עד מהרה התברר לנו , שלא נוכל לבחון כראוי את מעמדו של המוסר במסגרת המסורת היהודית בלא שנקרים לכך מחקר פילוסופי שיטתי בשאלות היסוד הנוגעות ליחס שבין דת למוסר באופן כללי . מחקר זה נתרחב לכדי ספר שלם , המהווה יחידה בפני עצמה והמבקש לתרום תרומה עצמאית הן לפילוסופיה של המוסר הן לפילוסופיה של הדת . את השלכותיו של הניתוח שאנו מציעים כאן על היחס בין דת למוסר במסורת היהודית אנו מקווים לפתח בחיבור נפרד ובכך להביא לידי גמר את תוכניתנו המקורית . חובה נעימה היא לנו להודות לאלו אשר סייעו לנו בשלבים שונים של כתיבת הספר . חברינו דוד הד ופרץ סגל הואילו לקרוא את כל כתב היד והעירו לנו הערות חשובות ומועילות . הערות נוספות קיבלנו גם מאלכס בלום , מנעם זהר , מגדעון ספיר ומיעקב יהושע רוס . תודתנו נתונה להם . על כמה רעיונות מרכזיים בספר שוחחנו רבות עם מורנו פרופ' ראובן גלעד ועם חברנו יוסף טרגין עליהם השלום , והם עודדונו במחקר זה . זכרם של שני אישים אלו , אישיותם הקורנת ויחסם הרציני לפילוסופיה שמור בלבנו . עמיתנו אהרן קולנדר סייע לנו רבות בסתרי המחשב ובכך הקל עלינו את המלאכה וחסך לנו זמן רב . יעקב סימן טוב ערך ביסודיות ובנאמנות את כתב היד ותרם רבות לליטוש לשונו וסגנונו של הספר .

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר