רשימת הקיצורים

עמוד:יב

רשימת הקיצורים א . מקרא בר' בראשית שמ' שמות וי' ויקרא במ' במדבר דב' דברים יהד יהושע שופ' שופטים שמ"א שמואל א שמ"ב שמואל ב מל"א מלכים א מל"ב מלכים ב יש' ישעיה יר' ירמיה יח' יחזקאל הו' הושע עמ' עמוס עו' עובדיה מי' מיכה נח' נחום חב' חבקוק צפ' צפניה זכ' זכריה מל' מלאכי תה' תהלים מש' משלי שה "ש שיר השירים קה' קהלת אס' אסתר דנ' דניאל עז' עזרא נחמ' נחמיה רה"א דברי הימים א דה"ב דברי הימים ב ב . משנה ותלמוד אב' אבות אה' אהלות ב"ב בבא בתרא ביכ' ביכורים בכ' בכורות ב"מ בבא מציעא ב"ק בבא קמא ברכ' ברכות גיט' גיטין דמ' דמאי הור' הוריות זבח' זבחים חג' חגיגה חול' חולין טהר' טהרות ט"י טבול יום יב' יבמות יר' ידים כלא' כלאים כר' כריתות כת' כתובות מג' מגילה מיד' מידות מכש' מכשירין מנ' מנחות מע' מעשרות מעי' מעילה מק' מקואות מ"ק מועד קטן מ"ש מעשר שני נג' נגעים נדר' נדרים

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר