תוכן העניינים

עמוד:י

. 5 היסטוריה פנימית של הסוגים הספרותיים : ספרות שבעל פה וספרות שבכתב . 6 126 היחידות הספרותיות . 7 126 סוגים ספרותיים טהורים ומעורבים 127 פרק ראשון : הספרות העממית עד הופעת היוצרים הגדולים ( עד 750 לפסה"נ בקירוב ) . 1 154 — 129 כללי 129 . 2 שירה חילונית ופרטית . 3 132 שירה פוליטית . 4 135 שירה פולחנית . 5 138 שירה עממית ואמנותית . 6 142 סיפורים פיוטיים . 7 142 המיתוס . 8 143 האגדה . 9 146 המעשיה והפבולה . 10 151 ההיסטוריוגרפיה . 11 151 התורה והמשפט 153 פרק שני : היוצרים הגדולים 540 — 750 ) לפסה"נ ) 174 — 155 . 1 כללי . 2 155 הנבואה . 3 158 הספרות הנבואית . 4 159 שירה מזמורית עתיקה . 5 169 ספרות החכמה 171 פרק שלישי : האפיגונים . 1 181 — 175 כללי . 2 175 הסוגים הספרותיים העיקריים המרכיבים את הספרות היהודית . 3 177 סיכום 180 אחרית דבר . 1 192 — 183 כללי . 2 183 תגליות ותוצאותיהן 183

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר