תוכן העניינים

עמוד:ט

. 13 הירהורי מוסר באגדות . 14 89 האבות אינם קדושים . 15 90 קנה מידה לקביעת גילן של האגדות . 16 92 אגדות שבטיות . 17 93 האבות 'בלבוש' אלוהי 93 פרק חמישי : האוספים הקדומים : no— 97 £ " -7 j 1 J . 1 wupbn — E ולא מחברים . 2 98 מקורותיו של . 3 100 J תהליך האיסוף . 4 101 יחסם של המאספים למקורותיהם . 5 101 היחס בין 103 E J ^ . 6 קביעת גילם של . 7 105 £ -7 J עיבוד האגדות . 8 106 יחסם של האוספים לספרות הנבואה . 9 107 העורך של 109 J פרק שישי : המקור הכוחני והעריכה הסופית . 1 119 — 111 כללי . 2 111 המקור הכוהני מייחס חשיבות לרשימות כרונולוגיות . 3 112 ההשקפות הדתיות של המקור הכוהני . 4 113 זמנו של מקור הכוהני . 5 116 העריכה הסופית . 6 118 סיכום . 7 118 כיצד ייחסו את ספר בראשית למשה 119 ספרות המקרא מבוא . 1 128 — 123 המקור : ספרי המקרא . 2 123 חוסר ודאות לגבי הסדר הכרונולוגי של החיבורים . 3 124 סוגים ספרותיים . 4 124 שירה ופרוזה 125

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר