תוכן העניינים

עמוד:ח

. 6 האבות מייצגים שבטים . 7 28 זמנן הקדום של האגדות . 8 30 סיווג האגדות . 9 31 מקורן של האגדות 37 פרק שלישי : צורתן הספרותית של האגדות . 1 70 — 39 ספר בראשית נכתב בפרוזה . 2 39 בראשית הוא ספר של סיפורי עם . 3 41 תוכנו של ספר בראשית בצורתו הפרימיטיבית . 4 42 היחידה הספרותית הבסיסית . 5 42 מחזורי אגדות 44 . 6 היקף האגדות . 7 45 פשטות ובהירות באמנות הסיפור הקדום . 8 46 דמויות ראשיות ומשניות . 9 49 דרך עבודתם של המספרים . 10 52 האגדות אינן פרי המצאה . 11 62 סיכום 64 . 12 הסיפור העממי הישראלי הקדום . 13 65 האמצעים לאיחדום של סיפורים . 14 66 סיפורים בעלי אופי של אפוס . 15 67 המספר מגלה עניין בחיי הנפש 69 פרק רביעי : התפתחות אגדות בראשית במסורת שבעל פה . 1 96 — 71 השפעות זרות . 2 71 עיבוד האגדות . 3 77 שיטת המיזוג 78 . 4 האמינות של מסירת האגדות . 5 79 ערכן של הגרסות השונות . 6 80 הערכת הסיפורים הבודדים . 7 81 שינויים שחלו באגדות במשך הזמן . 8 82 ההיסטוריה של הדת . 9 83 האלוהות ומקומות הפולחן המקודשים . 10 85 יחסו של אלוהים לבני האדם . 11 86 אלוהים אינו רק אלוהי השבט . 12 87 מוטיבים דתיים וחילוניים שזורים זה בזה 88

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר