הקדמה

עמוד:9

הקדמה ראשיתו של ספר זה בעבודת דוקטור בנושא 'ההלכה הצדוקית והשפעת הצדוקים על חיי חברה ודת בארץ ישראל בימי בית שני , ' שנכתבה במסגרת המחלקה ללימודי ארץ ישראל ע"ש מרטין ( זוס ) באוניברסיטת בר אילן ( תשנ"ט ) בהדרכתו של פרופ' יהושע שוורץ . מאז הגשת העבודה התוודעתי לשיטות חקירה חדשות ולתופעות ותהליכים נוספים הנוגעים לחקר החברה והדת בכלל ולימי בית שני בפרט . ספר זה איננו עיבוד של עבודת דוקטור אלא חיבור חדש לחלוטין . מסקנותיו דומות , אך לא זהות , למסקנות עבודת הדוקטור העומדת ביסודו , ושיטת המחקר שונתה בו באופן ניכר . נוספו בו דיונים מקיפים בנושאים שונים , בעיקר בנוגע לנצרות הקדומה ולממצאים הארכאולוגיים מירושלים . למן ראשית לימודיי הבחנתי שהצדוקים הם 'החוליה החסרה' בחקר תקופת בית שני . שלא כמו כת קומראן או ראשוני הנוצרים , הצדוקים לא הותירו אחריהם כל כתבים , ושלא כמו הפרושים , לא היו להם ממשיכים שפיתחו את דרכם לכדי משנה סדורה ומפורטת . על כן ניתן כמעט למחוק את עצם עובדת קיומם מדפי ההיסטוריה , בלי שיורגש בחסרונם ( עובדה זו ניכרת בעובדה שבדור האחרון הוקדש מאמר עברי אחד בלבד לחקר הצדוקים , וגם הוא נכתב בתגובה לגילוין ולפרסומן של מגילות קומראן . ( אולם ההיסטוריה איננה נבחנת אך ורק על פי תוצאותיה , אלא גם על פי מהלכה . לא נוכל להתחקות אחר התהליכים החברתיים והדתיים בתקופה שלמן עליית בית חשמונאי ועד חורבן בית שני בלי שניתן דעתנו לצדוקים ולעולמם הדתי והחברתי . כך למשל נתקשה להבין את ראשית הופעתם של חז"ל בלי שנברר במי הם התחרו . ספר זה בא למלא את החסר בעולם המחקר באשר להבנת הצדוקים ומתמקד בהלכותיהם . יסודו של כל מחקר היסטורי בבחינה פילולוגית היסטורית של המקורות הכתובים , ולכן הארכתי בתחום זה , בעיקר בפרקים השני עד החמישי . אולם לא הסתפקתי בדרך חקירה זו . מכיוון שהמקורות על הצדוקים מעטים ובעייתיים מאוד , כדי לחשוף את ההשקפות המסתתרות ביסוד הלכות הצדוקים ואת מקומם של בני כיתה זו בחברה היהודית יש צורך בכלים המיועדים לניתוח היסטוריה חברתית דתית . לפיכך שילבתי בניתוח המקורות יישום של שיטות מחקר המקובלות במדע הדתות , בסוציולוגיה ובאנתרופולוגיה . כוונתי בראש ובראשונה להנגדה בין תפיסת הקדושה הדינמית לקדושה הסטטית ולדיון בדפוסי הסמכות השונים האופייניים לכוהן ולחכם . כך אני מקווה לפתוח צוהר חדש להבנת כמה תופעות בתקופת בית שני אשר אינן נוגעות לצדוקים בלבד , אלא לכל המתעניין בעיצובה של החברה היהודית בעת העתיקה בפרט ובהיסטוריה תרבותית בכלל .

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר