מגילות קומראן מבואות ומחקרים

עמוד:ג

מגילות קומראן מבואות ומחקרים כרך ראשון העורך מנחם קיסטר המערכת דוד רוזנטל ( יו"ר . ( חנן אשל מגן ברושי ישראל קנוהל מרכז המערכת בנימין זאב וכסלר הוצאת יד יצחק בן צבי ירושלים

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר