התוכן

עמוד:ו

פרק שמיני : שר אוצר בתקופה של צמיחה כלכלית מהירה , 327 1963-1957 א . בעיות במפלגה וצער במשפחה 328 / ב . ה"פו שה" - סולם לעליית אשכול 347 / ג . השנים האחרונות במשרד האוצר - "מדיניות כלכלית חרשה" נוספת 372 / פרק תשיעי : תקופה ראשונה בתפקיד ראש הממשלה ושר הביטחון , יוני 1963 עד דצמבר 389 1964 א . בימי משבר עם נשיא ארצות הברית ג'ון קנדי 390 / ב . סגנון חרש בענייני פנים 407 / ג . במשרד הביטחון 412 / ר . איחוד ופיצול בתנועת הפועלים 416 / ה . בשדה הדיפלומטיה הכין לאומית - הידוק הקשרים באמריקה ובאירופה 422 / ו . מחלוקות בענייני פנים וקרע גלוי עם בן גוריון 437 / פרק עשירי : ממשלת אשכול השנייה , דצמבר 1964 עד יוני 451 1965 א . הכרעה בוועידה העשירית של מפא"י 452 / ב . אביב של תמורות מדיניות 463 / ג . מדיניות הביטחון - רכש ומאבק נגד הטית מקורות הירדן 469 / ד . קולות של שלום בימים של טרור בגבולות 479 / פרק אחד עשר : אשכול בין ניצחון פוליטי למיתון כלכלי , קיץ 1965 עד אביב 487 1967 א . פילוג בקיץ - ניצחון בסתיו 488 / ב . בפתחו של מיתון כלכלי 498 / ג . הביקור באפריקה 505 / ד . ביטול הממשל הצבאי וימים של משבר כלכלי ושפל אישי 510 / ה . במדרון המוביל למלחמה 520 / פרק שניס עשר : בהנהגת המדינה במלחמת ששת הימים , מאי-יוני 529 1967 א . התדרדרות אל סף מלחמה 530 / ב . בעמדת המתנה 539 / ג . ממשלת הליכוד הלאומי 547 / ר . מלחמת ששת הימים 556 / פרק שלושה עשר : ראש ממשלה במדינה המשנה את צביונה , 571 1969-1967 א . תוצאות המלחמה וראשית המערכה המדינית 572 / ב . החלטה 242 של מועצת הביטחון 587 / ג . דיונים על עתיד השטחים לקראת ביקור שני בארצות הברית 600 / ר . הקמת "מפלגת העבודה הישראלית" 610 / ה . מאמצים להגברת העלייה והביטחון 616 / ו . מדיניות של שלום , התיישבות ופעולות נגד של הערבים 632 / ז . מאבק ביךלאומי ומחלוקת פנימית בנושא השטחים 643 / ח . הקמת ה '' מערך עם מפ '' ם ומסר מדיני אחרון 654 / ציונים ביוגרפיים 663 רשימה ביבליוגרפית 679 רשימת המקורות של התעודות 683 רשימת המקורות של התמונות 684 כותרות של התמונות המופיעות בשערי הפרקים 685 מפתח השמות והעניינים 686

ישראל. ארכיון המדינה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר