"אני נכון למות"

עמוד:11

אני מכחיש שאומקונטו היה אחראי לפעולות אחדות - פעולות שברור לחלוטין שאופיין אינו תואם את מדיניות הארגון - כפי שנטען בכתב האישום נגדנו . אינני יודע מה הייתה ההצדקה לפעולות אלה , אך כדי להמחיש שלא ייתכן שאומקונטו אישר את ביצוען , אציג בקצרה את שורשיו של הארגון ואת קווי מדיניותו . כפי שהזכרתי כבר , הייתי אחד מאלה שסייעו בהקמת אומקונטו . יסדנו את 1 ' הארגון משתי סיבות : ראשית , לדעתנו המדיניות שנקטה הממשלה הובילה לכך שמעשי אלימות מצד העם האפריקני הם לא נמנעים , ושאם לא תימצא מנהיגות אחראית שהתעל ותנווט את רגשות עמנו כראוי , יתרחשו אירועי טרור שייצרו עוינות קשה ומרירות בין הגזעים השונים במדינה זו , אירועים שיהיו חמורים מאירועי מלחמה . שנית , חשנו כי ללא אלימות לא יצליח העם האפריקני במאבקו בעקרון הקובע שהלבנים עליונים על השחורים . ביטויי התנגדות חוקיים לעיקרון זה נחסמו בפנינו באמצעות חקיקה , ולפיכך נקלענו למצב שאילץ אותנו או לקבל את מצב הנחיתות המתמשך או לקרוא תגר על הממשלה . בחרנו להתנגד לחוק . אמנם בתחילה אבן פעלנו בניגוד לחוק אך נמנענו מכל שימוש באלימות . כאשר נחקקו חוקים נגד פעולת אלה , וכאשר הממשלה השתמשה בכוח כדי להכניע את התנגדותנו למדיניותה - רק אז החלטנו להשיב לאלימות באלימות . לא האלימות שבחרנו לנקוט הייתה פעילות טרור . כשהקמנו את אומקונטו בתחילה אכן 77 ' J I qctn ; לוזוק אך נמנענו מכל שימוש באיימית- £ ל ° ^ ' £ י פעילות טרור .

נהר ספרים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר