"אני נכון למות"

עמוד:10

באומרי דברים אלה אני חש שעלי לדון בפירוט וללא דיחוי בשאלת האלימות . מקצת הדברים שהועלו בבית המשפט עד כה בעניין זה הם נכונים , ומקצתם אינם נכונים . על אף זאת , אינני מכחיש שתכננתי מעשי חבלה . לא עשיתי זאת בקלות דעת או בפזיזות ולא מאהדה כלשהי לאלימות , אלא מתוך הערבה מפוכחת ושלווה של המצב הפוליטי שנוצר לאחר שנים של עריצות , של ניצול ושל דיכוי עמי בידי הלבנים . אני מודה לאלתר שהייתי בין אלה שסייעו להקים את הזרוע הצבאית של "הקונגרס הלאומי האפריקני" - "אומקונטו וה סיזווה , " ובן אני מודה שמילאתי תפקיד בארגון זה והייתי פעיל בנושאים הקשורים לארגון - עד אשר נעצרתי באוגוסט . 1962 בהצהרה שאני עומד להצהיר אתקן רושם מוטעה שיצרו עדי המדינה . אסביר , בין היתר , ביצד פעולות מסוימות שהוזכרו בעדויות לא בוצעו בידי אומקונטו ואף לא יכלו להתבצע על ידו . אדון גם בקשר שבין "הקונגרס הלאומי האפריקני" לבין אומקונטו וכן בפעילותי שלי בעניינים הקשורים לשני ארגונים אלה . במו בן אדון בחלקה של המפלגה הקומוניסטית בנידון . כדי להסביר את הנושאים האלה כראוי , יהיה עלי להסביר מה הייתה המטרה של ארגון אומקונטו ; אילו שיטות בחר בדי להשיג מטרה זו , ומדוע בחר בהן . כמו בן אסביר ביצד נעשיתי מעורב בפעולות של ארגונים אלה . אינני מכתיש " מ ^ ש חבלה The African National Congress - ANC ? אומקונטו וה סיזווה פירושו " ; רונית האומה . "

נהר ספרים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר