פיגועי ההתאבדות-כלי מנצח?

עמוד:7

מתאבדת שפוצצה עצמה בפתח ביתה . הנשיאה נפצעה אך שרדה את נסיון ההתנקשות . הארגון פעל גם נגד פוליטיקאים מהרוב הסינהלז ופוליטיקאים פרגמטיים מהמיעוט הטאמל , ' אנשי צבא בכירים , כלי שייט , מפקדות ומתקנים כלכלים כמו מרכזי נפט . בפיגועיו הפגין ה-ם רט אדישות לפגיעה בעוברי אורח ולא חס על ח" אדם חפים מפשע שנמצאים ליד יעדי החיסול שלו . השילוב בין מניע לאומי חזק ומנהיגותו הכריזמטית של ראש הארגון מהווים מניע מרכזי עבור מתאבדי הארגון . "הנמרים הטאמילים" ממשיכים גם כיום לנקוט בפיגועי התאבדות אולם עד כה לא עלה בידם להשיג את מטרתו . ארגון הפ . ק . ק . הכורדי , ארגון בדלני , "איסלאמ חילוני , " ביצע בשנים 99- ' 96 י כ16- פיגועי ההתאבדות ( ועוד 5 שסוכלו ) שגרמו לכעשרים הרוגים ולעשרות פצועים ( 4 ) מערכת פיגועי התאבדות של ה-פ . ק . ק . לא השפיעה על ממשלת תורכיה לקבל את תביעות הארגון לאוטונומיה כורדית . פיגועי ההתאבדות של חברי וחברות ה-פ . ק . ק . בוצעו בפקודתו ובהשראתו של מנהיגו הכריזמטי והריכוז אוגילאן שנתפס בעיני חברי ארגונו כמעין "שמש העמים . " בעקבות לכידתו וגזר דין המוות שנקבע למנהיג הארגון בשנת ' 99 פסקו פיגועי ההתאבדות של חבריו . הארגונים המצריים , "הגמעה איסלאמיה" "והגייהאד המצרי" שבצעו שני פיגועי התאבדות בקרואטיה ( אוקט' ( ' 95 ובשגרירות מצרים בקאראצ' פקיסטאן ( נוב ' ( 99 וארגון "אל קאעדה" של אוסאמה בן לאדן הסעודי שהיה אחראי לשני פיגועי התאבדות סימולטניים נגד שגרירויות ארה"ב בניירובי ובדר א-סלאם בהם נהרגו כ300- בני אדם ונפצעו כחמשת אלפים , נכשלו גם הם בהשגת מטרה פוליטית אסטרטגית מעבר לפגיעה בח" אדם . בחודשים יוני-יולי 2000 הצטרפו למעגל מבצעי פיגועי התאבדות גם טרוריסטים צ י צינים הלוחמים בצבא רוסיה . ב7- הפיגועים שביצעו עד כה נהרגו מעל כמה עשרות ונפצעו למעלה ממאה חיילים ושוטרים רוסיים . המניעים לתופעת פיגועי התאבדות לתופעת פיגועי ההתאבדות מגוון של מניעים ( דתי , לאומי , צייתנות למנהיגים כריזמטיים וריכוז"ם , ( שיטות הפעולה שלה ( שימוש במתאבד בודד או בכמה מתאבדים , שימוש בנשים או בגברים , דרך הסלקת האמל"ח , על גבי אדם , כלי תחבורה , ימי , יבשתי , מנועי , בהמה , ( יעדים ( אנשי ממשל בכירים , מסרות צבאיות , מתקנים כלכליים , אוטובוסים ) ורמת פעילות ( מעשרות פיגועים עד לפיגועים ספוראדים ובודדים . ( המכנה המשותף הבולט לרוב הארגונים שנקטו בטקטיקה זו הוא הצלחתם לגרום להרג רב ולהשפיע באופן שלילי על מוראל הציבור נגדו פעלו , ומנגד כישלונם לשנות משטרים או לכפות על ממשלות להיכנע לדרישות אסטרטגיות . המכנה המשותף הבולס לרוב הארגונים שנקסו בסקסיקה של פיגועי התאבדות הוא הצלחתם לגרום להרג רב ולהשפיע בא ! פן שלילי על מ ! ראל הציבור נגה פעלו , ומנגד כישלונם לשנות משסרים או לכפות על ממשלות להיכנע לדרישות א 00 ר 0 גיות . עם זאת , יצוין כי בנסיבות פוליטיות מסו"מות הצליחו מבצעיהם לעכב לפרקי זמן קצרים תהליכים פולים"ם אס 0 ר 0 ג"ם . עם זאת , יצוין כי בנסיבות פוליטיות מסו"מות הצליחו מבצעיהם לעכב לפרקי זמן קצרים תהליכים פוליטיים אסטרטגיים ( כדוגמת תהליכי פיוס בין ישראל לפלסטינים ובין הטאמילים לסינלזים ) ואף לזרז פינוי כוחות זרים מארצם . הציבור בישראל יכול להסיק מהנסיון של כ17- שנות התמודדות עם בעיית המתאבדים כי נשק ההתאבדות אינו מהווה נשק הכרעה בידי ארגוני הטרור ואינו מפר את משוואת אי-השיוויון הברורה בין המדינה לבין ארגון הטרור לטובת האחרון . מישורי המניעה מכיוון שצפוי כי מדינת ישראל תאלץ להמשיך ולהתמודד עם איום טרור המתאבדים שעלול ללוות את תהליך השלום עליה להיערך לטיפול באתגר זה בשני מישורים עיקריים : במישור המודיעיני מבצעי ובמישור המוראלי-פסיכולוג . המענה של גורמי הביטחון במישור המודיעיני-מבצע מחייב היכרות מקיפה ועמוקה עם המערכת המכשירה את המתאבדים . זו מתנה 7 ת בשני מסלו 7 ים מקבילים : בערוץ המתאבד ובערוץ המבצעי . בערוץ הראשון יש לנסות ולאתר את המתאבדים הפוטנציאלים או בשלב גיוסו לארגון או בשלב " הכשרתו" למשימה . בד"כ ל"מתאבד" מתלווה האיש שגייס אותו , החונך אותו וצמוד אליו לאורך מסלול הכולל את הכשרתו הצבאית-מבצעית , תרגולו והכנתו המשאלית לקראת הפעולה . במקביל , מתבצעת בערוץ השני הכנת התשתית המבצעית לפעולה . זו כוללת הכנת מקום מסתור עבור הפעיל , רכש האמל"רו והסתרתו במקום מחבוא , הכנת מ 0 ען החבלה המותאם לדרך הפעולה הנבחרת , צילום סרס וידאו להנצחת " צוואת " המתאבד ובשלב הסופי - העברת מטען החבלה והמתאבד לאזור יעד הפיגוע . ערוצים אלה הם ה"עד המרכזי לתקיפה המודיעינית-מבצעית . פעילות כזו מחייבת שימוש באמצעים יומינ " 0 ם , סיגנס"ם ומבצעיים שתכליתה לנטרל את פיגוע ההתאבדות עוד בשלב ההכנות . במידה והמתאבד שוגר ל"עדו , יש לנסות ולצמצם את הנזק הפיזי של הפיגוע ע" הרחקתו ממקומות סגורים ומריכוז אוכלוסייה צפופים ע " גורמי ואמצעי ביטחון אנושיים וטכניים ניידים ונ"חים . לצד ההתמודדות הפיזית עם סיכול הפיגועים הללו ישנה חשיבות גם לנסיון להתמודדות מוראלית פסיכולוגית עם טרור המתאבדים . פעילות זו מחייבת השקעת מאמץ הסברתי / לימודי בעזרת ברי סמכה מקצועיים מתחומי הלוחמה בטרור והפסיכולוגיה . במסגרתה יש לחשוף בפני הציבור הרחב בישראל את גודלם ועוצמתם האמיתיים של ארגוני הטרור מולם ישראל מתמודדת , את מטרותיהם בשימוש דווקא בסוג זה של פיגועים , את המניפולציה התעמולתית שהם מפעילים נגד הציבור הישראלי . התמודדות עם פיגועי ההתאבדות בישראל ובעולם לאורך השנים מלמדת , כי אין מדובר בכלי מנצח ואסור להעניק למבצעיו יכולת הכרעה . העמידה מול מכלול פעילות הטרור נשענת על טיפול מדיני בבעיות היסוד המולידות אותו , טיפול צבאי-מודיעינ במבצעיו ועל כושר העמידה של הציבור המגבה אותם . מקורות : Characteristics " , Yoram Scheitzer , I . C . T . 2 . "Suicide Terrorism : Development and State Univerity . Fredric Dale , Department of history Ohio 1 . "Rrligious suicide in Islamic Asia" , Stephen website ( 21 April 2000 . ) . 3 עזאני איתן , "פיגועי התאבדות-התופעה שורשיה , מאפייניה והקשר האיראני לבנוני , " הוגש כעבודת מ . א ,. אוניברסיטת ת"א , אוקט' / 97 . Terrorism , February 2000 . Dogu Ergul , ICT conference on Suicide 4 . "Lecture on P . K . K . Suicide tatacks" Prof ' המאמר נכתב > "v יורם שוויצר , המכון למדיניות בינלאומית נגד טרור .

המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר