מינויים וכפיפויות בקהילת המודיעין

עמוד:9

מינוייםוכפיפויות בקהילת המודיעין Dn 30 דיגלי ? משה ארנס ? יצחק חופי ? נחום אדמוני ? יעקב פרי גדעון עזרא ? שלמה גזית ? פרופ' אברהם רמי פרידמן מהם היכולות , הכישורים והתכונות הנדרשים לראש שירות בקהילה ? " התניה שאין לה תחליף : כימיית העבודה בין ראש השירות לקברניט . ראש השירות צריך להיות מנהל טוב . צריכים להיות לו הבנה וחושים פוליטיים חדים והרבה נסיון בשטח . הכישורים הפוליטיים והדיפלומטיים להם נדרש ראש השירות הינם תוצאה של היותם של התפקידים הללו במוקד הבעיה הפוליטית הישראלית ומכאן במוקד יחסינו במזרח התיכון ובעולם . ראש השירות ציין להיות אדם נבון וזהיר שיודע להימנע מלהיגרר אל תוך מאבקי הכח הפוליטיים שמא יעשו בו שימוש לרעה . ראש השירות ואני לא מכוון לשירות מסויים , צריך ליידע את הקברניט ולהצביע על דרכי פעולה כולל המלצות . ככלל , ראשי השירותים מחוייבים בעיינות , כוונתי שלעתים אפילו טוב יעשו אם לא יציגו בפני רה"מ אופציות מיידיות בהתחשב בעובדה שלראש הממשלה אין מספיק פנאי לשקול אותן . לראש השירות אסור להתבטל ברמת האחריות בפני ראש הממשלה . אני מצפה מראש שירות שיביע את דעתו המקצועית . אסור לו להתכופף או להיות "אומר הן" ללא התניות ; והיה וראש הממשלה אינו מוכן לשמוע דעה המנוגדת לדעתו , צריך ראש השירות לסיים את תפקידו . " שלמה גזית גם מינוי 'מוצלוד י סבול ממגבלה כלשהי קהילות המודיעין אינן ק יימות כדי לספק את צרכי עצמן ? הצרכנים מכתיבים משימות הצרכנים דורשים תוצאות ? הדרגים הממונים דוחפים את אפם - דורשים לדעתי להשפיע לאשר מראש מהלכים מנחם דיגלי קהילות המודיעין באשר הן , מסוגרות בתוך עצמן , ממודרות , חשדניות וחשאיות . תוי היכר אלה אינם משום התנשאות , היבדלות לשמה או ניתוק מן המציאות . קהיליות המודיעין אוספות ידיעות , מייצרות מודיעין ומפיצות אותו לצרכנים . קיימת סתירה פנימית עמוקה בתוך העשייה הזו . הבסיס ותמצית קיומן של קהילות המודיעין הם המקורות מהם הן שואבות את הידיעות . ההגנה על אלו היא , לאחר פיתוח המקורות הללו , המאמץ העיקרי שלהן - מניעת חשיפתם של המקורות מבטיחה להן אורך ימים ובטחון . הסיכון העיקרי למקורות נגרם פעם ראשונה בשלב מעבר הידיעות מן המקור אל סוכנות האיסוף מה שמחייב תקשורת כל שהיא , והיא הרי חשופה לסקרנים למיניהם . פעם שנייה בשלב ההפצה אל הצרכנים , מה שמגדיל אלף מונים את מספר המודעים לקיומן , והרי "סוד" הוא מה שידוע למתי מעט , והפעם השלישית , והיא המסוכנת מכולן - בזמן השימוש במודיעין או בידיעה . שהרי השימוש מסמן ליריב את קיומה של פרצה ממנה דולף מידע . מכאן ועד לאיתורה וסתימתה הדרך קצרה . אפשר לומר שגורלו של מקור מודיעיני , טכני או אנושי , נחרץ ביום היווצרו . הפקה זהירה , הפצה קמצנית ומבוקרת ושימוש חכם יאטו את קצב השחיקה , אך לא ימנעוהו . לכן , המאמץ היחידי העולה על מאמץ בטחון המקורות הוא מאמץ פיתוח המקורות החדשים - מה שאינו נותן לנוח על זרי הדפנה של הצלחות קודמות , שהרי ימיהן תמיד ספורים . הצלחות קהילות המודיעין נובעות תמיד מחולשותיהן של המערכות היריבות . ומאחר ומשני צדי המתרס ניצבים בני אנוש , ואלה כידוע מלאי חולשות , נזהרים אנשי קהילות המודיעין מפני כל מי שאינו "משלנו . 11 יש נטייה גדולה להשען ולסמוך רק על מי שצמח מבפנים . וגם בפנים המידור חוגג , ובצדק . אך קהילות המודיעין כידוע , אינן קיימות כדי לספק את צרכי עצמן . הצרכנים מכתיבים משימות , דורשים תוצאות והדרגים הממונים דוחפים את אפם ודורשים לדעת , להשפיע ולאשר מראש מהלכים . נוסף לכך , בקהילות המודיעין נצבר כושר מבצעי רב ערך , מהיות זירת פעולתן בתוככי מערכי היריב . י *®

המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר