משולחנו של המנכ"ל לחברי העמותה שלום,

עמוד:2

מתוך תוכנית העבודה 1991 בישיבת הועז / הפועל של העמותה אושרה תוכנית העבודה של המ . ל . מ לשנת . 1991 בחרנו לשתף את כלל החברים ולהציג מספר סעיפים המתוכננים להתבצע בשנה הבאה עלינו לטובה . בדבריו של היו"ר , בפתח התוכנית המודפסת הושם הדגש על : התמקדות בפעילות ההנצחה , והעמקתה תוך שיתוף המשפחות השכולות . הערכות מתאימה לשמור על הרמה האיכותית של האתר . בדיקת נושא המוזיאון . בפרק העוסק בהנצחה מנחה הועדה האחראית את לבנות תצוגה ממוחשבת עם פרטי המונצח . לגבש נוהל'ם להנצחת יוצא' הקהילה שהלכו לעולמם . בנושא התכנים והפעילויות תשמר המתכונת של השימוש באתר למפעלי הנצחה , מורשת , תרבות , חינוך ואקטואליה , תוך מתן זכות קדימה לחברי קהילת המודיעין . הפעילות תכלול בין השאר הצגת תרחישי אירועים להשלים את תיקי המונצחים , בשיתוף המשפחות ותוך הרחבת מקורות המידע . למצוא דרך לציין יום זיכרון לכל מונצח . בתחום המודיעין לבתי ספר תיכוניים , ערבי מ . ל . מ . שבהם ישוחזרו מבצעי מודיעין או יועלו נושאי אקטואליה . יושלם החזיון האורקולי שיוצג במוזיאון , יוחל בכתיבת פרשיות נעלמות , יופץ מעת לעת ידיעון מ . ל . מ . ויעשה להגברת היקף השימוש בספריה ובמרכז המידע שבה . כמו כן , ימשיך האתר לשמש אכסניה לפעילות בתחומים מגוונים שונים , כערבי זכרון והנצחה וטכסי השבעה , מפגשי יחידות וגמלאים , ימי עיון , ביקורים והשתלמויות . תכנית העבודה עוסקת גם בהמשך פיתוח האתר , בטיפול השוטף ובפרויקטים מיוחדים , בתוכם המשך הטיפול בבנית המוזיאון , תאורה באמפיתאטרון , חניה , גידור , תוספת מבנים , שילוט , הכנת עלון חדש , גיוס ורישום חברים נוספים לעמותה , מ'חשוב וג'וס משאבים . פרק נפרד בתוכנית העבודה מוקדש לתקציב הפיתוח ולאומדן ההכנסות מול הוצאות . התוכנית הוצגה , כאמור , לועד הפועל של העמותה ואושרה על ידו ב 27 בדצמבר . 1990 אנו תקוה כי נעמוד בתוכנית ונמשיך להאדיר את האתר להנצחת חברינו . משולחנו של המנכ"ל לחברי העמותה שלום , למרות טילי ה"סקאד" שנחתו בישראל והטרידו את תושבי המדינה , המשיכו החיים להתנהל והמערכות תיפקדו . גם אנחנו במ . ל . מ המשכנו את הפעילות השוטפת והיקף הפעילות נשאר בעינו , ובמחצית השניה של חודש ינואר , בעצם '"מי הטילים , " מימשנו כתשעים אחוזים מהתכנית . שלושה נושאים עומדים הפעם בראש סדר העדיפות : א . תכנית עבודה שנתית התוכנית והתקציב שאושרו ע " הועד הפועל מבטאת את מגוון ההתרחשויות , להם אנו מקדישים את עיקר המאמצים . ובבחינת "טוב מראה עיניים , " אנו מזמינים בזאת חברי ויוצא קהילה לבקר באתר ולע"ן במסמך המפורט , או לע"ן בקטע "מתוך תוכנית העבודה " 1991 שבבטאון זה . רעיונות והארות יתקבלו ברצון . ב . מוזיאון המודיעין ( ציוני דרך בדרכה של קהילה ) המוזיאון ישמש כלי מתודי נוסף להעברת מורשת הקהילה לדורות הצעירים . המאמץ התכנונ 1 הינו פרי עמל ממושך של צוות שרובו מתנדב , המייצג את כלל גורמי הקהילה . הפרוייקט נמצא בשלבי הכנה סופיים למכרז ואנו מתחבטים עדיין בנושאי המימון . כאשר יהיה בידינו כיסוי כספי כולל , נתחיל בבניה . ג . מעורבות חברים הצטרפו לעשיה ולפעילות לאחרונה מספ ^ ע - ' - ' ' ^/ - ^ יוצא הקהילה ובראשם נציגי קבוצות הגמלאים - השב"כ , המוסד וחמ"ן . מיותר לציין כי השתלבותם היתה טבעית ומיידית , שהרי האתר מיועד ומשמש כבית לכולנו . זוהי במה נוספת , ממנה אנו פונים לציבור יוצא ה / ןהילה ולקרובי המונצחים ( מקרב המשפחות השכולות ) ליטול יוזמה ולהצטרף לחוג הפעילים . יז . בידידות . , ש"קה דליות נוער מסייר באתר ההנצחה , בהדרכת יהודה פרידמן הוועד המנהל בפעולה

המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר