תוכן העניינים

עמוד:יב

. 26 הביזוי והגידוף מחוללים שנאה כלפי אלה המשתמשים בהם , ללא שום תועלת בשבילם 215 . 27 נסיכים ורפובליקות נבונים צריכים להסתפק בכך שניצחו ; כי כשאין מסתפקים בזה , לרוב מפסידים 216 . 28 עד כמה מסוכן לרפובליקה או לנסיך לא לנקום על פגיעה שנעשתה נגד הציבור או נגד הפרט 219 . 29 פורטונה מעוורת את רוחם של בני האדם כשאיננה רוצה שהללו יתנגדו לתכניותיה 221 . 30 הרפובליקות והנסיכים שהם באמת בעלי עוצמה אינם קונים בריתות בכסף , אלא באמצעות המידה הטובה והמוניטין של הכוחות הצבאיים 223 . 31 כמה מסוכן להאמין לגולים 227 . 32 ככמה אופנים לכדו הרומאים ערים 228 . 33 הרומאים העניקו למפקדי הצבאות שלהם סמכויות מלאות בקבלת ההחלטות 231 8 * ספר שלישי - *§ . 1 אם רוצים שדת או רפובליקה תתקיימנה לאורך זמן , צריך להשיבן תכופות אל מה שהיו בתחילתן 235 . 2 דבר חכם עד מאוד הוא להעמיד פני משוגע בזמן הנכון 240 . 3 הכרחי להרוג את בניו של ברוטוס , אם רוצים לשמר חירות שזה עתה נרכשה 242 . 4 נסיך אינו חי בביטחון בנסיכות , כל עוד חיים אלה שנושלו ממנה 243 . 5 מה גורם למלך לאבד מלכות שירש 244

הוצאת שלם


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר