תוכן העניינים

עמוד:יא

. 13 על כך שמגיעים ממעמד נמוך למעמד נישא , בהונאה יותר מאשר בכוח 171 . 14 בני אדם מוליכים עצמם שולל פעמים רבות , בחשבם שיוכלו לגבור על היהירות באמצעות הענווה 173 . 15 מדינות חלשות תהיינה מהוססות תמיד בקבלת החלטות ; והחלטות המתקבלות לאט מזיקות תמיד 174 . 16 עד כמה מתרחקים החיילים של זמננו מן הסדרים העתיקים 177 . 17 עד כמה צריכים הצבאות בזמנים הנוכחיים להעריך את הארטילריה,- והאם יש אמת בדעה הרווחת לגביה 181 . 18 על כסיס האוטוריטה של הרומאים והדוגמה של הצבא בעת העתיקה , יש להעריך את חיל הרגלים יותר מאשר את חיל הפרשים 186 . 19 כיבושים שמבצעות רפובליקות שאינן מסודרות היטב , ואינן מתנהלות על פי המידה הטובה הרומית , מביאים לחורבנן ולא לעלייתן 191 . 20 איזו סכנה נשקפת לנסיך או לרפובליקה המשתמשים בצבא עזר או בצבא של שכירי חרב 195 . 21 הפרייטור הראשון ששיגרו הרומאים למקום כלשהו היה זה שנשלח לקפואה , ארבע מאות שנים אחרי שהתחילו לצאת למלחמות 197 . 22 עד כמה שגויות פעמים רבות דעותיהם של בני האדם כשהם חורצים דעה על העניינים החשובים 199 . 23 עד כמה נמנעו הרומאים מדרך הביניים כששפטו את נתיניהם בגלל איזשהו מקרה שנדרש בו שיפוט כזה 202 . 24 המבצרים בדרך כלל מזיקים הרבה יותר משהם מועילים 206 . 25 לתקוף עיר מפולגת כדי לכבשה הודות לפילוגה , זהו קו פעולה מוטעה 213

הוצאת שלם


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר