תוכן העניינים

עמוד:ז

. 21 עד כמה ראויים לגנאי נסיך ורפובליקה החסרים צבא משלהם 57 . 22 מה צריך לציין במקרה של שלושת ההוראטים הרומאים ושלושת הקוריאטים האלבים 59 . 23 אין לסכן את כל הפורטונה מבלי לסכן את כל הכוחות ; ולכן , לעתים תכופות דבר מזיק הוא לשמור על מעברי הרים 60 . 24 הרפובליקות המסודרות היטב קובעות שכר ועונש לאזרחיהן , ולעולם אינן מקזזות את זה עם זה 61 . 25 מי שרוצה לשנות שלטון [ מונרכי ] ותיק לעיר חופשייה , עליו לשמור למצער את צלם של הסדרים הישנים 63 . 26 נסיך חדש חייב לעשות הכל חדש בעיר או בארץ שהשתלט עליה 64 . 27 לעתים נדירות מאוד יודעים כני אדם להיות רעים לגמרי או טובים לגמרי 65 . 28 מה הסיבה שהרומאים היו פחות כפויי טובה מן האתונאים כלפי אזרחיהם 66 . 29 מיהו כפוי טובה יותר , עם או נסיך 68 . 30 האמצעים שצריכים נסיך או רפובליקה לנקוט כדי להימנע מן המידה הרעה הזאת של כפיות טובה ; ואלו שצריכים לנקוט מצביאים או אזרחים כדי שלא להירמס בעטייה 71 . 31 על כך שהמצביאים הרומאים מעולם לא נענשו בצורה חריגה על טעות שטעו ; ומעולם גם לא נענשו כאשר נגרמו לרפובליקה נזקים בגלל אזלת ידם או בגלל החלטותיהם השגויות 73 . 32 רפובליקה או נסיך אסור שיעכבו הענקת הטבות לאנשים עד שיזדקקו להם 74 . 33 כאשר צומחת בעיה , בתוך מדינה או נגד מדינה , מדיניות של השתהות מועילה יותר מאשר מדיניות של התעמתות ישירה עם הבעיה 75

הוצאת שלם


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר