תוכן העניינים

עמוד:ו

, 8 בה במידה שהתביעות לדין מועילות לרפובליקות , כן הרסניות הן הדיבות 26 . 9 כמה נחוץ להיות יחיד כשרוצים לסדר רפובליקה מחדש , או לתקנה כליל מבלי להתייחס לסדריה העתיקים 29 . 10 כל כמה שראויים מייסדיה של רפובליקה או ממלכה לשבח כך ראויים לנאצה מייסדיה של עריצות 31 . 11 על הדת של הרומאים 35 . 12 כמה חשוב להביא בחשבון את הדת , ואיך נהרסה איטליה , שהחסירה זאת הודות לכנסייה הרומית 38 . 13 איך השתמשו הרומאים בדת כדי לשוב ולסדר את העיר , לצאת למלחמות ולעצור את המהומות 41 . 14 הרומאים פירשו את אותות העתיד לפי הצורך , וכשנאלצו לא לשמור על הדת , הראו בתבונה כאילו הם שומרים עליה ; ואם מישהו בפזיזות בז לה , הענישוהו 43 . 15 הסמניטים ניסו למצוא בדת תרופה אחרונה למצבם הקשה 44 . 16 עם שרגיל לחיות תחת מרותו של נסיך , אם הוא נעשה חופשי בגלל מקרה כלשהו , מתקשה להחזיק בחירות 46 . 17 עם מושחת שהגיע לחירות , רק בקושי רב מאוד יכול להשתמר חופשי 49 . 18 באיזה אופן אפשר לשמר שלטון חופשי בערים מושחתות , אם הוא כבר קיים ; ואם אינו קיים , באיזה אופן לסדרו 52 . 19 לאחר נסיך מצוין יכול נסיך חלש להשתמר ; אבל אחרי נסיך חלש אי אפשר לשמר שום ממלכה עם נסיך חלש נוסף 55 . 20 שני נסיכים בעלי מידות טובות , זה אחרי זה ברצף , מביאים לתוצאות גדולות ; לרפובליקות מסודרות היטב יש בהכרח רצף של שליטים בעלי מידה טובה , וכך גדולות רכישותיהן והתרחבויותיהן 57

הוצאת שלם


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר