תוכן העניינים

עמוד:ה

תוכן העניינים מבוא מאת הלי זמורה יז &* ספר ראשון * $ מבוא . 1 3 כיצד נוצרו ערים בכלל , ומה הייתה ראשיתה של רומא בפרט . 2 5 מכמה סוגים הן הרפובליקות ומאיזה סוג הייתה הרפובליקה הרומית . 3 8 אילו אירועים הביאו ליצירת הטריבונים של הפלבאים ברומא , דבר שעשה את הרפובליקה מושלמת יותר you / n . 4 14 בין פשוטי העם ובין הסנאט הרומי עשה את הרפובליקה הזאת חופשייה ובעלת עוצמה 15 . 5 בידי מי עדיף להפקיד את השמירה על החירות , בידי העם או בידי רמי המעלה ; ולמי יש מניע חזק יותר לעורר מהומות , לאלה הרוצים לרכוש או לאלה הרוצים לשמר 17 . 6 האם היה אפשר להסדיר ברומא צורת ממשל שתמנע את האיכות בין העם לסנאט 19 . 7 עד כמה נחוצה הגשת אישומים ברפובליקה כדי לשמר את חירותה 23

הוצאת שלם


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר