דיונים

מתוך:  > דיונים

עמוד:ג

ספריית לויתן — ספרי מופת בפילוסופיה ניקולו מקיאוול 1 דיונים על עשרת הספרים הראשונים של טיטוס ליוויוס עורך הלי זמורה תרגום מרים שוסטרמן פדובאנו כינקיש מרכז המחלקה הספר לספוש והספריות ספרות מופת , נינ 1 ו > התומת הוצאת שלם , ירושלים התשע " א

הוצאת שלם


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר