הפעלת תכנית היכרות ושיתוף פעולה בין תלמידים דרוזים ליהודים ביוזמה ובביצוע של שייך חסיין אבו רוקון ועדי פלמון

עמוד:19

הפעלת תכנית היכרות ושיתוף פעולה בין תלמידים דרוזים ליהודים ביוזמה ובביצוע של שייך חסיין אבו רוקון ועדי פלמון מאת : עדי פלמון לפני שתי שנות לימוד הופעלה תכנית לימודים משותפת בין בתי ספר תיכוניים במגזר הדרוזי ובין המגזר היהודי . התכנית מופעלת על ידי המל"מ והחלה את דרכה כמפעל להנצחת ג'וש פלמון , הצטרף אליה השייך חסיין אבו רוקון , בנו של שייך לביב מעוספיה , להנצחת אביו ולהדגשת שיתוף הפעולה בין שני האישים כסמל לשיתוף העדות . משנתם œ הובילה להפעלת תכנית לימודים משותפת בין כיתות מקבילות במגזרים האלה בבתי ספר תיכוניים . מטרות התכנית : היכרות דרך תכנית הלימודים וביקורים הדדיים . הפקת מ ֵ יזמים ¸ פרויקטים משותפים בתחום הלימודים או בתחום התרבות של העדות . ביקורים הדדיים בין הקבוצות והמשך היחסים והקשרים . שיטות העבודה : בעזרת תכנית הפעלת אוכלוסיות תלמידים מנוגדות באינטרנט ( ארגון , ( LINE SCHOOL ON נבחרות קבוצות מתאימות בכיתות י"א , מבית ספר דרוזי מול בית ספר יהודי . המורים מונחים על ידי מנחי התכנית בתיאום מקצועי של הארגון , להפקת תכנית לימודים כשעתיים בשבוע בית הספר משך שנת לימודים . נקבעים מועדי ביקורים הדדיים . שנת העבודה הראשונה : בשנה זו נקבעה קבוצה אחת , לשם ניסיון , להפעלת התכנית - כתה י"א בבית ספר היובל בהרצליה מול כיתה י"א בבית ספר תיכון מקיף עמל בכיסרא סמייה בגליל העליון . התלמידים ת œ פעלו את האינטרנט בשעות מקבילות וקיימו פעולות היכרות ושיחות ביניהם . עיקר השיחות התנהלו על-פי הרצון להכיר באופן הדדי את התרבויות ואת אורחות החיים . במשך שנת הלימודים ניתנו הרצאות בתחומי עניין משותפים ונערכו שני ביקורים הדדיים מוצלחים במיוחד . במהלך ימי הביקור נערכה תכנית לימודים משותפת לצד סיורים בסביבה וביקורים בבתים לאירוח משפחתי . השנה הסתיימה לקראת בחינות הבגרות , ואירוע הסיום המתוכנן לא יצא אל הפועל . בתחקור הנוגעים בדבר - המפגש הצליח לא במעט , אך חשוב שהתכנון יהיה מדוקדק ביותר למהלך המ ֵ יזם בשלמותו . שנת העבודה השנייה : הופעלו שתי קבוצות : האחת כללה כיתה מבית ספר תיכון היובל הרצליה מול בית ספר כיסרא סמייה בגליל , השנייה כללה כיתה מבית ספר כצנלסון בכפר סבא מול בית ספר אורט בדלי ) ת אל כרמל . הקבוצה הראשונה פעלה בעצלתיים בעיקר בעטיו של חוסר תיאום בין המורים , ואילו הקבוצה השנייה פעלה רבות כולל ביקורים מוצלחים במיוחד . דרך הפעולה דמתה לשנה הראשונה עם הכוונה ית ֵ רה ליצור מ ֵ יזם משותף . המשך הפעילות המשותפת נפגע לא מעט בעקבות חששות בשני המגזרים לשלוח את הילדים לביקורים . שנת העבודה השלישית ( העומדת בפתח : ( מיועדות להיפתח בה שלוש קבוצות . מהמגזר הדרוזי ישתתפו בתי הספר מדלית אל כרמל , מכיסרא סמייה ומשפרעם . מהמגזר היהודי ישתתפו בתי הספר מכפר סבא , מבית ברל ומתל מונד . השנה תזכה תכנית הלימודים המשותפת לתכנון מפורט , כולל לוחות הזמנים של הביקורים ההדדיים והתכנים . יתכן תגבור של סטודנטים בבית ברל מהחוג ללימודים לא פורמליים , אשר יתרגלו את לימודיהם תוך כדי תפעול התכנית , דבר שיאפשר להגדיל את מספר הקבוצות המשתתפות בתכנית . אני תקווה שבסוף שנה זו נוכל לקיים מפגש של כל הצעירים על משפחותיהם באתר המל"מ . עלות התכנית : עד כה לא היה שימוש בכספי הקרן המיועדת מאחר שבתי הספר עמדו בעלויות ההיכרויות בהפעלת התכנית . נראה שבמהלך שנה זו נשתמש במקצת כספי הקרן לצורך עזרה בהסעות , בעקבות קיצוצים בסעיפים אלה בעיריות המעורבות . כמו כן יתאפשר לממן אירוע סיום שנה לפעילות לשנת לימודים זו . מודיעין יותר טוב ? השופט כהן : זה עניין לשיקול הדעת של המפקדים שמחליטים . אם הם מוכנים לקחת על עצמם את הסיכון שהרוצח הזה , או השודד הזה לא יעשה מעשים רעים גם בתוך השירות כמו שמוטלה קידר עשה , הרי הוא היה שודד בנקים והם ידעו זאת . אם הם היו מוכנים לקחת על עצמם סיכון כזה - זו זכותם . אני לא הייתי לוקח על עצמי את הסיכון הזה . מוטי : האם אתה מרוצה מהמצב הנוכחי והיית נותן לו להימ ָ שך ? השופט כהן : בסך הכל אני חושב שכן . דיגלי : כלומר , עדיין יש מספיק חופש למבצעי המודיעין לעשות את מה שהם מוצאים לנכון ? השופט כהן : אלף , נשאר מספיק חופש . בית , העיקר הוא שעד עכשיו היו לנו ראשי מוסד וראשי שב"כ שהיו אנשים ישרים . ויועצים משפטיים לפחות די אמינים בעבר , והנוכחיים גם כן מצוינים . אבל העיקר הוא שבראש השירותים שלנו יעמדו אנשים נאמנים וכל שאר הדברים הם משניים . אני לא יכול לומר שאני נלהב מהמצב המשפטי הקיים . אבל אני פשוט לא יודע איזה חוק יש לחוקק כדי לשפר את המצב . ג'וש פלמון סמל לשיתוף העדות

המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר