אם תשאלו אותי...

עמוד:33

לכוחותינו ) מול הנחיות מדיניות , יכולות צבאיות ותכניות קיימות . ) ניתן כמובן להוסיף המלצה , גם אם מובנת מאליה , שהתופעה החדשה מחייבת לבחון מחדש את המענה . . 2 לשוב ולהיעזר באופן סלקטיבי בפורמט המודיעיני הנפרד , שניזום במיוחד למטרה זו . מטרת המסמך להבהיר בנפרד את עמדת אנשי המודיעין סביב מהות הפעולה , הבחינה או העדכון של המענה המבצעי או המדיני . זאת , נוכח השתנות תמונת המודיעין שהציגו . . 3 להיזהר שבעתיים בנקיטת עמדה ובמתן המלצות כשמדובר בסוגיות הנתונות במחלוקת ציבורית ופוליטית עמוקה . . 4 להימנע מלהכריע בין חלופות לפעולה ולהסתפק בהצגתן , בצד הערכת הסבירות להתממשותן וניתוח הסיכונים וההזדמנויות ) בראיית היריב ( מכל אחת . ההחלטה מה טוב יותר לישראל או לצה"ל , תלויה לעתים בעיני המתבונן ולכן יש להשאירה בידי מקבלי ההחלטות לאחר שניתן המצע המודיעיני הנדרש לקבלת ההחלטה . . 5 לנקוט משנה זהירות בהערכת " היום שאחרי" יישום המלצה שגורמי הערכה היו שותפים לה , ולהיות מודעים להטיה המובנית בניסיון להעריך את תוצאות ההמלצה שאנחנו נתנו . לשם כך יש להשתמש במנגנוני סיוע מתודולוגיים ) בקרה , תחקיר ו"צוות אדום . ) " . 6 לייצר מנגנונים לשיח רציף עם גורמי מדיניות , אג"ם ואיסוף , להטמעת תמונת המודיעין , שתאפשר לייצר במשותף תובנות לפעולה . . 7 לנהל שיח פתוח על הסוגיה ) ולא " לטאטא מתחת לשטיח" כאילו אין קושי ( ולשוב ולהבהיר את המדיניות ואת כללי ההתנהגות כ"מורה נבוכים" לרמות העשייה הרלוונטיות . כאן מומלץ לחסוך ככל האפשר את ההתלבטויות מ"גורמי העבודה" ) רמ"דים ומטה ( ולהשאיר את המלאכה בעיקר לדרגים הבכירים . סיכום בשורה התחתונה , דומה כי מעבר לוויכוח ה"אקדמי" בדבר השמירה על " טוהר המודיעין , " שראוי שיישמר כ"עמוד האש" לפני המחנה , המציאות בשטח תמשיך לקבוע במידה רבה את דרכי הפעולה . נוכח שפע האתגרים ומורכבותם ובשל איכותם ומומחיותם של אנשי המודיעין , הם יוסיפו מטבע הדברים להגות רעיונות לפעולה , להחזיק בדעות על הדפ"א הרצויה לכוחותינו , ובמיוחד להידרש על ידי המפקדים והקברניטים להביע את דעתם לא רק על ה"צד האדום , " אלא גם על דרכי הפעולה המומלצות לכוחותינו . עם זאת , על הקמ"נים להפריד הפרדה מובהקת בין מה שחובה עליהם לספק מתוקף תפקידם ובין " הערך המוסף" האישי . עליהם להבהיר היטב למפקדים את מגבלות ההערכה ולפיכך את תקפות ההמלצות , ובתוך כך רצוי שינהגו בשיקול דעת ולא ימהרו לחרוץ עמדה . יש לתת קרדיט לאנשי המודיעין שישכילו לנווט היטב בשדה מכשולים זה . מדובר בקצינים שכבר מראשית הכשרתם מצו ּ וים לערכי מקצועיות , אמינות , שקיפות , בקרה עצמית ואובייקטיביות . המוניטין והיושרה , כמו גם המודעות לאחריות הכבדה המוטלת עליהם , בצד הנחיות ברורות ומנגנוני בקרה מובנים - אמורים להבטיח שקציני המודיעין בכל הרמות ימשיכו גם בעתיד לשמור על הגבול הברור שבין מידע להערכה ולעמדה , ולספק תוצר מודיעיני איכותי , רלוונטי ונקי מכל שיקול חיצוני . . 10 " נייר עמדה" - פורמט לפרסום מודיעיני - " מסמך זה אינו בחזקת מסמך מודיעין . הוא מבטא עמדת אנשי מודיעין מתוקף היותם מעורבים בעבודת המטה הכללי בנושא הנדון . "

המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר