כל הכבוד

מתוך:  > מבט מל"מ > כל הכבוד

עמוד:40

כל   הכבוד פרופ'   ששון   סומך   זוכה   פרס   ישראל   לחקר   המזרחנות   בשנת    2005 פרופ'   ששון   סומך ,   מגדולי   חוקרי   הספרות   הערבית   בדורנו   וממקימי   החוג   לשפה   וספרות ערבית   באוניברסיטת   תל   אביב ,   העמיד   תלמידים   רבים   הממשיכים   את   דרכו   במחקר   ובהוראה , באוניברסיטאות   בארץ   ובחו"ל פרופסור   ששון   סומך ,   מהמחלקה   לשפה וספרות   ערבית   באוניברסיטת   תל   אביב ,   זכה עם   פרופסור   יעקב   לנדאו   בפרס   ישראל   בתחום חקר   המזרחנות . ששון   סומך   נולד   בשנת   1933   למשפחה משכילה   בבגדד   וחי   בעיר   זו   עד   , 1951   ואז עלה   לישראל   עם   משפחתו .   את   לימודיו התיכוניים   סיים   בבית   הספר   'שמש , '   ממוסדות החינוך   של   קהילת   בגדד . בהגיעו   ארצה   בגל   העלייה   הגדול ,   התגייס לצה"ל   ושירת   בחיל   האוויר .   בשירות   המילואים שרת   ביחידות   שונות   של   חיל   המודיעין   ושימש יועץ   חשוב   לבלשנות   ערבית .   משסיים   את לימודי   התואר   הראשון   הועסק   כמורה   לערבית ולהבעה   עברית   באוניברסיטת   תל   אביב . בשנת   1965   נשא   לאישה   את   טרי   לבית   וייצנר ,   ונסע   לאנגליה   ללימודי   בלשנות בSOAS-   בתמיכת   'המועצה   הבריטית . '   כעבור   שנה   החליטה   אוניברסיטת   תל אביב   להקים   חוג   לשפה   וספרות   ערבית ,   והוצע   לסומך   לעבור   לאוניברסיטת אוקספורד   כדי   לכתוב   עבודת   דוקטורט   בספרות   ערבית . בדצמבר   1968   זכה   לתואר   'דוקטור   לפילוסופיה'   מטעם   אוניברסיטת   אוקספורד על   עבודתו   'הרומנים   של   נג'יב   מחפוז . ' למן   שנת   תשכ"ח   נמנה   סומך   עם   חברי   הסגל   האקדמי   באוניברסיטת   תל   אביב . הוא   נמנה   גם   עם   מייסדי   החוג   לערבית   ושימש   ראש   החוג   שלוש   קדנציות . בשנת   1980   הועלה   לדרגת   פרופסור   מן   המניין ,   ובשנת   1992   נוסדה   הקתדרה לספרות   ערבית   על   שם   הלמוס ,   וסומך   עמד   בראשה   עד   שנת   , 2003   אחרי יציאתו   לגמלאות . לזכותו   כ80-   מחקרים   כאלה   וכן   שישה   ספרים   מחקריים   וכמה   ספרים   בתחומי ספרות   יפה  ( בעיקר   תרגומים   מהשירה   הערבית   החדשה   לעברית . (   למן   שנת 2003   הוא   מפרסם   טור   קבוע   ושמו   'עובר   כל   גבול'   במוסף   תרבות   וספרות ב'הארץ , '   שעניינו   נושאים   ספרותיים   ערביים-יהודיים .   פרופ'   סומך   ממשיך לעסוק   במחקר   ובכתיבה   ביקורתית-ספרותית .   בעת   האחרונה   פרסם   ספר אוטוביוגרפי   על   נעוריו   בעיר   הולדתו   בגדד   '   - בגדד ,   אתמול )  ' בהוצאת   הקיבוץ המאוחד . (   הספר   תורגם   לאנגלית   ולערבית   ובקרוב   יפורסם   בשתי   שפות   אלה . בשנים   1998-1995   שימש   סומך   ראש   המרכז   האקדמי   בקהיר ,   וקשריו   עם אנשי   אקדמיה   וספרות   מצריים   נמשכים .   בארץ   הוא   מקיים   קשר   מתמיד   עם מרבית   הסופרים   הערביים   בארץ . לימור   קליפה נימוקי   הענקת   הפרס השופטים ,   פרופ'   גד   גילבר ,   פרופ' מיכאל   וינטר   ופרופ'   בועז   שושן ,   נימקו את   מתן   הפרס   בנימוקים   האלה : " פרופסור   ששון   סומך   הוא   מגדולי חוקרי   הספרות   הערבית   בדורנו .   מחקריו מהווים   מסד   חשוב   בתחום   נרחב   זה . הם   מבטאים   צירוף   מרתק   של   ניתוח לשוני   מלומד   וביקורת   אמנותית   פואטית . עבודותיו ,   שראו   אור   במיטב   הבימות האקדמיות ,   דנות   בלשון   היצירה הסיפורית ,   השירית   והדרמתית , בכתביהם   של   סופרים   מצריים ,   לבנוניים , עיראקיים ,   מרוקניים   ופלסטיניים .   נודעים במיוחד   הם   ספריו   על   שני   סופרים מצריים   -   נג'יב   מחפוז  ( חתן   פרס   נובל לספרות )  ויוסוף   אידריס .   ההכרה   בעולם בהישגיו   המחקריים   היא   נרחבת .   רבות מעבודותיו   תורגמו   לערבית . פרופסור   סומך   רואה   חשיבות   רבה להביא   מפירות   הספרות   והשירה הערבית   לציבור   קוראי   העברית .   הוא תרגם   לעברית   וערך   כמה   אוספים   של שירה   ערבית   מודרנית .   התרגומים   זכו לשבחים   רבים   על   איכותם   הנשגבה . פרופסור   סומך   עמל   לטיפוח   קשרים בין   אנשי   אקדמיה   ובין   סופרים   יהודיים לערביים ,   בייחוד   מצריים .   הוא   נמנה עם   מקימי   החוג   לשפה   וספרות   ערבית באוניברסיטת   תל   אביב   והעמיד תלמידים   רבים   הממשיכים   את   דרכו במחקר   ובהוראה ,   באוניברסיטאות בארץ   ובחו"ל . " ציון   בר   יצחק נציג   קהילת   המודיעין   בין   מדליקי   המשואות ערב   יום   העצמאות   תשס"ה ציון   בר   יצחק ,   תושב   בית   אריה ,   בן   , 66   עלה   ארצה   מאיראן   בשנת   . 1957   לאחר   שחרורו   מצה"ל פנה   לעבודה   ציבורית .   את   עיקר   פעילותו   הקדיש   להצלת   יהודי   איראן .   בשנת   1974   נשלח לאיראן   מטעם   ההסתדרות   הציונית   ועודד   יהודים   לעלות   לישראל .   בשנת   , 1978   ערב   מהפכת חומייני ,   יצא   לשליחות   נוספת   ובה   פקד   יהודים   במקומות   נידחים ,   תוך   מאמץ   וסיכון   עצמו , להכין   את   יציאתם   והצליח   -   עם   אנשי   ה'מוסד -   '   להביא   לידי   פינוים .   בר   יצחק   זכה   להערכה רבה   על   פועלו .   עם   שחרורו   עבד   ברשות   שדות   התעופה .

המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר