מבט מל"מ

מתוך:  > מבט מל"מ

עמוד:1

מבטמל "מ גיליון     , 41   סיון   תשס"ה    ,   יוני     2   0   0   5 כתב   עת   לענייני   מודיעין   וביטחון   מבית   המרכז   למורשת   מודיעין " הצטרפנו   אל   משפחת   השכול   לא   מתוך   בחירה   חופשית ,   לא   מתוך   רצון ,   אלא   בזכות הפרח   המיוחד   שצמח   בגן   הפרטי   שלנו .   הגן ,   שבו   אבא   ואימא   מחבקים ,   מפנקים ,   משקים , מטפחים   וחונכים .   בגן   הזה   לימדונו   אסור   ומותר ,   כאן   בחממה   הזאת   למדנו   כי   אסור לקטוף   את   פרחי   הגן .   ואז ,   כרעם   ביום   בהיר ,   נקטף   הפרח   שלנו   והועתק   מקומו   אל   גן   אחר , גן   עדן   -   הגן   של   אלוהים .   ואנחנו ,   ארבעת   הפרחים   נותרים   בגן ,   ארבעת   האחים   נותרנו בגן   של   אבא   ואימא   מורכני   ראש ,   עצובים ,   כואבים ,   כועסים ,   מתקשים   לקבל   ולהבין . " ... מדברי   דליה   רחמים ,   אחות   שכולה   לדוד   חזן   ז"ל ,   חלל   חמ"ן ,   בטקס   ההתייחדות   עם   חללי   קהילת   המודיעין   22 / 6 / 05   -

המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר