זרובבל ורמל (ארבל) אבי המודיעין הקרבי בצה"ל

עמוד:12

זרובבל   ורמל  ( ארבל ) אבי   המודיעין   הקרבי   בצה"ל במסגרת   פעולה   נרחבת   לתיעוד   מורשת   המודיעין   והנחלתה   ראיין   אמנון   בירן   את   זרובבל   ורמל , אחד   הראשונים   שביוזמתם   ובתעוזתם   פרצו   דרכים   חדשות   והניחו   את   היסודות   למערכת   המודיעין . קווים   לדמותו   של   מייצגו   המובהק   של   דור   המייסדים אמנון   בירן יועץ   קמנ"ר   למורשת ד"ר   ישראל   בן-דור מרצה   באוניברסיטת   חיפה סיפורו   של   זרובבל   ורמל  ( ארבל )  הוא   מסיפורי   הראשונים שביוזמתם   ובתעוזתם   פרצו   דרכים   חדשות   והניחו   את היסודות   למערכת   המודיעין .   דמותו   של   זרובבל   מצטיירת בבהירות   משני   פנים .   הפן   האחד   הוא   מורשת   החיל .   אל"ם ( מיל ( '   אמנון   בירן   ראיין   את   זרובבל   במסגרת   פעולה   נרחבת לתיעוד   מורשת   המודיעין   והנחלתה ,   והוא   מכיר   מקרוב   את הפכים   הקטנים   שמאחורי   העשייה   החלוצית .   הפן   האחר הוא   המחקר   ההיסטורי   של   תולדות   המודיעין   שערך   פרופ' יואב   גלבר   ואשר   פורסם   ב'שורשי   החבצלת'   וב'ניצני   החבצלת . ' ברשימה   זו   נביא   קווים   לדמותו   ופעלו   של   זרובבל . אל"ם  ( מיל ( '   אמנון   בירן :   במסגרת   צוות   שעסק   בפעולה נרחבת   לתיעוד   ראשוני   בחיל   המודיעין ,   נפגשתי   עם   זרובבל ורמל   בקיבוצו   מעוז   חיים   שעל   גדות   הירדן .   בשנות   ה40- הכין   דור   המייסדים   של   מודיעין   השדה   את   התשתית לעוצמתו   של   מערך   המודיעין   כיום .   זרובבל   התחיל   את עיסוקו   במודיעין   בהתעניינות   ובלימוד   סביבתו   הקרובה ואחר   כך   הרחיב   את   ראייתו .   בשנת   , 1941   כשחזר   מקורס המ"מים   בג'וערה ,   החל   לתת   את   דעתו   לשאלת   האויב   העומד מול   היישוב   היהודי .   יוזמותיו   הראשונות   היו   למידת   כפרי הערבים   במרחב   ותיעוד   כל   המידע   ב'תיקי   הכפרים'   וכן למידת   המעבורות   על   הירדן   כדי   לדעת   היכן   להציב   מארבים שיאפשרו   למנוע   מ"הכנופיות"   לחצותו .   עם   חברים   ממשקי האזור   הכין   תצלומים   ומרשמים   של   כל   המעבורות . ב'ליל   הגשרים'   בשנת   1946   הצטרף   ליחידת   הפלמ"ח   שיצאה לפוצץ   את   גשר   דמיה ,   ועם   הסייר   שלהם  ( אפרים   בלוך , בכינויו   "ה ע ז ( "   הוביל   את   היחידה   אל   היעד .   עשייתו   לא באה   מתוך   ציות   להוראות   שקיבל   אלא   מתוך   תרגום   המציאות לעשייה   מודיעינית   שנבעה   מיוזמתו   האישית .   ראשוני המודיעין   פעלו   מתוך   יוזמה   עצמית .   מורשת   זו   מכוונת להנחיל   לדור   הבא   את   המסר   שגם   היום ,   כשהעשייה   הרבה יותר   מכוונת   וכאשר   אנו   יודעים   מהו   מודיעין   קרבי ,   השטח קורא   לעושים   במלאכה   לקדם   את   עבודת   המודיעין   על-פי הבנתם .   ורמל   הביא   למודיעין   את   אישיותו   המיוחדת ,   את החשיבה   והתעוזה .   אחר   כך   בנה   את   תורת   הפעלת   המודיעין בקרב ,   פיתח   ויישם   אותה   במהלך   מלחמת   העצמאות בתפקידיו   כקמ"ן   'נחשון'   בקרבות   בדרך   לירושלים   ובקרבות עם   הצבא   המצרי   בתפקידו   כקמ"ן   חזית   הדרום . קשה   לנו   היום   להעריך   נכונה   את   גודלו   של   אתגר   המעבר מן   המחתרת   לפעולה   בדפוסים   של   צבא   סדיר .   זרובבל   היה קמ"ן   החטיבה   הראשון   שהפעיל   סיורים   אוויריים .   הוא   קבע את   ציון   הידיעות   החיוניות ,   אסף   אותן ,   גיבש   אותן   למודיעין והעבירו   לכוחות .   בנגב   לא   הייתה   כל   תשתית   של   מודיעין , לא   היו   מפות   מפורטות   והכרת   השטח   הייתה   חלקית   ביותר . על   אנשי   המודיעין   הוטל   האתגר   להוביל   את   כוחות   צה"ל אל   האויב   המצרי .   מתוך   אלתור   ויוזמה   התחברו   לקווי   טלפון של   המצרים   וצותתו   לשיחותיהם ,   וכך   ניווטו   בעזרת   מפה בקנה   מידה   של   1 : 500 , 000   לביר   חסנה ,   תקפו   כוח   מצרי ולקחוהו   בשבי . בתחילת   מלחמת   העצמאות ,   כמעט   שלא   התקיים   מודיעין קרבי ,   והכוחות   תקפו   במקרים   רבים   בלי   שידעו   מהו   האויב . בתוך   המלחמה   נהפך   המודיעין   למודיעין   מלווה ,   הקרוב יותר   למציאות .   במבצעי   המלחמה   האחרונים   הגיע   המודיעין לרמה   של   מודיעין   מקדים ,   המשרת   את   הלחימה   באופן ממשי .   היישוב   היהודי   לא   היה   מוכן   למלחמה   מבחינת המודיעין   הקרבי '   . תיקי   הכפרים'   הסתמכו   על   לקחים   מ'המרד הערבי'   שהתחולל   בשנים   , 1939-1936   וההיערכות   למלחמת העצמאות   התבססה   על   הניסיון   שנצבר   מן   הלחימה   בערביי ארץ-ישראל . לא   הייתה   היערכות   של   ממש   למלחמה   הקרבה ,   אף   שכבר ריחפה   באוויר .   לא   היה   כל   ידע   על   צבאות   ערב .   הידע הממשי   על   צבאות   אלו   נרכש   בעת   הלחימה .   ראשוני   החיל הם   אלה   שביצעו   את   תהליך   המעבר   ממודיעין   מיושן   ובלתי רלוונטי   למודיעין   של   ממש .   בתוך   הלחימה   למדו   לדעת מהם   הצבאות   הערביים   ונדרשו   להכשיר   אנשים   בעלי   ראייה מודיעינית .   בתוך   הקרבות   למדו   והפיקו   את   הלקחים   באופן שניתן   היה   בסוף   המלחמה   לספק   מודיעין   מקדים .   זרובבל הוא   ממייצגיו   המובהקים   של   דור   המייסדים . בריאיון   לאל"ם  ( מיל ( '   אמנון   בירן   סיפר   זרובבל   את   סיפורו : " ב6-   ביולי   1937   הוקם   קיבוץ   מעוז   חיים   בקרבת   גדת   הירדן ובבקעת   בית   שאן ,   ואני   הייתי   בין   מייסדיו .   הירדן   היה   אז נהר   של   ממש   ולא   כפי   שהוא   היום .   כאשר   בנינו   את   הבתים ורמל   הביא   למודיעין   את   אישיותו   המיוחדת , את   החשיבה   והתעוזה זרובבל   כפי   שהונצח   בקלטת   וידאו   על   ידי   אמנון   בירן

המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר