היסטוריה בתמונות

עמוד:48

היסטוריה בתמונות תמונות ממאגר המל"מ האוצר : יעקב מן המוסד למודיעין ותפקידים מיוחדים בחיתוליו מסמך   היסטורי ייחודי ,   מטעם   ראש ממשלת   ישראל ושר   הבטחון   דוד בן-גוריון ,   על   הקמת מוסד   לריכוז ותיאום   פעולות שירותי   המודיעין והביטחון   של המדינה ! -   1949   ראובן   שילוח . ראש   המוסד   הראשון -   1932   מסומן   בחץ :   ראובן שילוח ,   אשר   שימש   מורה באחד   מבתי   הספר היהודיים   בבגדד .   בבתי הספר   הנ"ל   למדו   בנים ובנות   בנפרד . מאוחר   יותר :   ראש   מחלקה ויועץ   לעניינים   מיוחדים במשרד   החוץ   בירושלים . דצמבר   -   1949   ממונה על-ידי   ראש   הממשלה   ושר הבטחון   דוד   בן   גוריון , להקים   את   המוסד   ולעמוד בראשו . חברים שיש להם תמונות או מסמכים היסטוריים , מתבקשים להתקשר למל"מ כדי לתאם סריקת התמונות והמסמכים למאגר הממוחשב במל"מ . שדרות האלוף יריב , ת"ד 3555 רמת השרון . 47143 טל' 03-5497019

המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר