טכנולוגיה ומודיעין

עמוד:42

טכנולוגיה ומודיעין יורם סמדר ספינות אוויר מיוצבות וניידות כאמצעי לאיסוף מודיעין פלטפורמות בעלות יכולת במגוון תחומים מחליפות את הכושרים המאוישים , כולל ביישומי מודיעין , התרעה מפני טילים וממסרי תקשורת פלטפורמות   לא   מאוישות ( פל"מ )   הן   תחום   עיקרי בפעילות   הצבאית ביטחונית ,   בעיקר מודיעינית ,   בעבר ,   כיום וביתר   שאת   בעתיד   הקרוב . פלטפורמות   מסוג   זה מוכרות   שנים   רבות   בתחומי החלל  ( הגבוה , (   באוויר ובים ,   ובשנים   האחרונות   גם ביבשה .   יותר   ויותר   ובקצב מהיר   משהוערך   בעבר ומהמשוער   כיום ,   מחליפות פלטפורמות   בעלות   יכולת   בתחומים   שונים   את   הכושרים המאוישים ,   כולל   ביישומי   מודיעין  ( צילום ,   האזנה   וחישה , ( ISR   -   התרעה   מפני   טילים   וממסרי   תקשורת .   זאת , לשימושים   ביטחוניים   ואזרחיים   גם   יחד . תת-תחום   חדש ,   הנתון   בפיתוח   בשנים   האחרונות   ממש ואשר   עתיד   להבשיל   בשנים   הקרובות ,   הוא   של   ספינות אוויר   בשכבת   הסטרטוספרה   50-20 )   ק"מ . (   תכניות   ליישומים צבאיים   ואזרחיים   לנושאי   מודיעין   והתרעה ,   תקשורת , צילום   וניטור   סביבה   מנוהלות   כיום   בארצות-הברית ,   באירופה ובמזרח   הרחוק .   בהקשר   זה   מופעלות   גם   ספינות   אוויר מאוישות   ולא   מאוישות   לגובה   חמישה-שבעה   ק"מ . מינוח : ספינת אוויר . ( Airship ,   Blimp ) בלון קשור ולא קשור . ( Aerostat Balloon , ) זאת שלא כבלונים הקשורים לקרקע , המשוגרים עד לגובה כשבעה ק"מ , המופעלים עשרות שנים בעולם ובארץ , בעיקר לצורכי מודיעין . ספינות   אוויר   מיוצבות   כאלה ,   יחליפו   יכולות   קיימות   בשכבת הטרופוספרה  ( עד   20   ק"מ )  ובחלל   הנמוך .   יתרונותיהן הבולטים :   היותן   לא   מאוישות ,   זולות   לשיגור ,   ניזונות   בעיקר מאנרגיה   סולרית ,   בעלות   כושרי   נשיאה   גבוהים  ( עד   שני טונות )  וזאת   לפרקי   זמן   ארוכים  ( חודש   ויותר . (   מגובה   זה יוקנו   להן   יכולות   על   מרחבי   חתימה   של   כמיליון   קמ"ר . משנת   2001   ניכרת   התעוררות   ומודעות   לנושא   בקרב   צבאות מערביים ,   ובראשם   צבא   ארצות-הברית .   ככל   הנראה   עדיין אין   פל"מ   סטרטוספרי   מבצעי .   הפרויקטים   האזרחיים והצבאיים   המוכרים   הם   פרויקטי   מו"פ   לאבטיפוס / הוכחת קונספט ,   ויעדי   הניסוי   מתוכננים   ל2006-   ו . 2007-   מצד   אחר , הוחל   בהפעלת   ספינות   אוויר   ניידות   בשכבת   הטרופוספירה . בתחום הצבאי מדווח על שלושה פרויקטי פיתוח מובילים בארצות-הברית :   -   HAA   לצורכי   ה US / ARMY-   באמצעות   חברת StratCom International   השייכת   ל . L . M-   היא   מפתחת ספינת   אוויר   לגובה   21   ק"מ   ולשהייה   עד   חודש .   -   NSMV   לצורכי   ה US / AF-   עד   , 2004   באמצעות   חברת . JP Aerospace   היא   מפתחת   פלטפורמות   לגובה   40-33   ק"מ ולשהייה   בת   חמישה   ימים .   תאגיד   הכולל   ארבע   חברות   SNC , TSI , PDN  )   וחברת פלטפורמות   קנדית   . ( 21 century Airships / CRDC   התאגיד מפתח   פלטפורמה   לגובה   20   ק"מ   ויותר ,   לשהייה   בת   חודש ומעלה ,   כולל   תלנית   ניסוי ,   לצורכי   ה . US / NAVY-   ב2003-   החליט   הARMY-   להעדיף   בלונים   על   פני מל"טים   למשימות   מודיעין   ממושכות .   גישה   זו   ננקטת באפגניסטן   ובעיראק   -   ממערכת   תצפית   על   מגדלים   ובלוני 15   מטר  ( פרויקט   ( RAID   עד   לכדי   בלונים   קשורים  ( תוצרת ( L . M   וספינת   אוויר   מיוצבת  ( תוצרת   ( BOSCH   בעיראק בגובה   שבעה   ק"מ   וחצי .   את   ספינות   האוויר   של   BOSCH ושל   CRDC   ניתן   להטיס   גם   בתצורה   מאוישת   בסגנון הצפלין   במחצית   הראשונה   של   המאה   ה . 20-   אוניברסיטת   ג'ון   הופקינס   מפתחת   זה   כשנה   ספינת   אוויר מתכלה   ( HMV )   לצורכי   מודיעין .   הספינה   תשוגר   על   ידי טיל   שיוט   לגובה   300   אלף   רגל ,   תתנפח   ותרד   עד   לגובה 100   אלף   רגל ,   ובו   תשהה   כחודש   עם   מטען   קטן  ( עד   45 ק"ג . (   הפיתוח   משתלב   בצורכי   . US / AF לסיכום הפעילות בתחום הצבאי : כיום מוצעת יכולת מבצעית חדשה , ניידת ומיוצבת , בתצורות מאוישת ולא מאוישת , בגובה של עד שבעה ק"מ . בתחום האזרחי זוהתה פעילות במימון ממשלתי ב : קוריאה   -   משנת   . 2000   בראש   הפעילות   עומדים   מכון Kari   ו14-   תעשיות   ליישומי   ממסר   תקשורת   ולניטור   סביבה ומזג   אוויר   -   בגובה   20   ק"מ .   יפן   -   משנת   . 1998   את   הפעילות   מנהלת   חברת   NAL ליישומי   תקשורת   וניטור   -   בגובה   20   ק"מ . שלב   הפיתוח   נתון   בין   מחקרים   אקדמיים   לפיילוטים   עם פל"מים   מוקטנים   לבדיקת   התכנות .   כאמור ,   עדיין   אין   מערכת מבצעית .   תאריך   היעד   הקרוב   ביותר   הוא   . 2007 הקונספט   המסחרי   הנפוץ   ביותר   הוא   פל"מ   סטרטוספרי . הוא   לא   "יפריע"   לתעבורה   אווירית   מסחרית ,   והוא   מסוגל לתמוך   במגוון   יישומים   מסחריים   בשוק   התקשורת ,   ניטור סביבה ,   צילום   אווירי   וניווט   מרחבי .   חוג   הלקוחות :   מפעילי תקשורת   מסחריים   ומשרדי   מחקר   ממשלתיים / סמך  ( איכות סביבה ,   ימייה ,   חקלאות ,   תחבורה ,   תקשורת   ועוד . ( תת-תחום חדש , הנתון בפיתוח בשנים האחרונות ממש ואשר עתיד להבשיל בשנים הקרובות , הוא של ספינות אוויר בשכבת הסטרטוספרה * המאמר הוא חלק מסדרת מאמרים העוסקת בפלטפורמות לא מאוישות ליישומי מודיעין . ספינת אוויר עתידית לתחום הצבאי ( L . M . ) ספינת אוויר עתידית לתחום האזרחי ( קוריאה )

המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר