מכתבים למערכת

עמוד:38

מכתבים למערכת מחויבות ואחריות לשיקום מקורות מודיעין למקרא   הכתבה   שפורסמה   בגיליון   מס 38   '   של   'מבט   מל"מ , '   הדנה   בשיקום מקורות   מודיעין   ובכללם   אנשי   צד"ל ,   אני   מבקש   להגיב   כמי   שנמנה   עם אותם   גורמים   שהוזכרו   בכתבה "   , אשר   אין   להם   כל   אחריות ,   מפריעים לאידיליה   ומשביתים   את   שמחת   שיקומם   הנפלא   של   פליטי   צד"ל   במדינת ישראל . " תחילה   לקביעתו   של   אלוף  ( מיל ( '   יוסי   פלד ,   ש"צד"ל   לא   נלחם   בשביל   מדינת ישראל . "   כאשר   הגיעו   נציגי   הכפרים   הנוצריים   מדרום   לבנון   ב1976-   לפגישות עמנו .   כל   בקשתם   הייתה   שנסייע   בידם   להגן   על   כפריהם   מפני   הפלסטינים וארגוני   השמאל   הלבנוניים   שפעלו   נגדם   ואשר   איימו   על   קיומם . אילו   ישראל   הייתה   נענית   לבקשתם ,   ואילו   סייעה   בידם   בנשק   ובציוד   להגנה עצמית ,   היו   נחשבים   תושביה   הנוצריים   של   דרום   לבנון   לעוד   מיליציה   מני רבות   שפעלו   בלבנון ,   ודבר   לא   היה   קורה   להם   עם   נסיגת   צה"ל ,   כפי   שדבר לא   אירע   לעשרות   אם   לא   למאות   המיליציות   האחרות   שפעלו   בלבנון .   מדינת ישראל ,   משיקולי   תועלתה ,   הפכה   אותם   לצד"ל ,   ובכך   עשתה   אותם   לבוגדים בעיני   ממשלת   לבנון   וחלק   מאזרחיה ,   ומנעה   מהם   את   האפשרות   להישאר בבתיהם   לאחר   נסיגת   צה"ל .   מכאן   נובעת   אחריותה   המלאה   של   מדינת ישראל לעתידם   ולשיקומם   בישראל ,   לא   כטובה   אלא   כחובה   מוסרית . ראוי   גם   להזכיר   את   ההבטחות   שהורעפו   על   ראשיהם   של   אנשי   צד"ל   לאורך כל   השנים   על   ידי   פוליטיקאים ,   בכירי   צה"ל   ומערכת   הביטחון ,   כל   זמן   שהיו זקוקים   לשירותיהם .   כל   ההבטחות   נמוגו   ברוח   ועמן   אותם   בכירים   שמאז הנסיגה   לא   טרחו   אפילו   לבקר   את   הפליטים   ולתהות   על   מצבם  ( חוץ   מחריג אחד   בדמותו   של   אלוף   מאיר   דגן . ( קצרה   היריעה   מלפרט   את   כשלי   הטיפול   בציבור   זה ,   על   כן   אזכיר   רק   כמה מהם .   ראשית ,   נעשתה   הפרדה   מלאכותית   בין   אנשים   שנלחמו   יחד   באותה מסגרת   -   חלק   הועברו   לשיקום   שבאחריות   משרד   הביטחון   והם   מקבלים טיפול   ראוי ,   ואילו   עמיתיהם   הועברו   לטיפול   משרד   הקליטה ,   ושם   הם   זוכים לטיפול   בעולים   מסוג   ג . ' עוד   יש   להזכיר   שהטיפול   באנשים   הוא   במישור   הכלכלי   בלבד .   אין   כל התייחסות   לנושא   החברתי   והאנושי .   לדוגמה ,   לטקס   הזיכרון   לחללי   צד"ל שארגנו   כמה   פליטים   בעלי   יוזמה   ואשר   נערך   בנהריה   במאי   , 2004   לא   הגיע כל   נציג   רשמי   מטעם   צה"ל   או   מנגנון   השיקום . ב"גורמים   המסיתים"   הנזכרים   בכתבה ,   שיש   לי   הכבוד   להימנות   עמם ,   מצויים כמה   קציני   צה"ל ,   שב"כ   ו'מוסד'   בדימוס   שפעלו   בלבנון ,   והם   חשים   חובה מוסרית   לסייע   לפליטים   להשיג   את   זכויותיהם .   הדבר   המאחד   את   "הגורמים" הנ"ל   היא   העובדה   שהם   עושים   את   מלאכתם   בהתנדבות . אשר   לשיקום   מקורות   מודיעין ,   נושא   שנדון   בהרחבה   בכתבה ,   נאמנים   עליי דבריהם   של   אריה   ליבנה   וניסים   ל , '   הקושרים   את   השיקום   למכלול   ההפעלה והמטילים   את   האחריות   לכך   על   הגורם   המפעיל .   מאידך ,   צודקים   הטוענים כי   שיקום   סוכן   אינו   נגמר .   עם   זאת   אני   יכול   להעיד   מניסיוני   כי   שיקום מוצלח   של   סוכן   מקנה   לו   מוטיבציה   גבוהה   להביא   לידי   גיוס   סוכנים   חדשים מקרב   החוג   החברתי   או   המשפחתי   שלו . יאיר רביד ( רביץ ) תודות לאפרים לפיד הרשה   לי   לשוב   ולהודות   לך   על   תרומתך הנדיבה .   קיבלתי   בתודה   ובהוקרה   את הספרים   הרבים   שתרמת   לספרייה . הספרים   יישמרו   בשירותי   מרכז   המידע ויעמדו   לרשות   קהל   הקוראים   מקרב קהילת   המודיעין   ומקרב   אנשי   המחקר , המתעניינים   בתולדות   המדינה   ובאנשים שתרמו   לתקומתה . בברכה פלה שטרצר - מידענית ראשית הערה לפאנל מחויבות ואחריות לשיקום מקורות מודיעין . 1   לא   ברור   לי   מדוע   זכה   הדיון   בנושא לשישה   עמודים   מלאים   בעיתון   המל"מ , כולל   תמונות   המשתתפים   בדיון .   הנושא אינו   עולה   לסדר   היום   הציבורי   חדשות לבקרים   כפי   שציינתם ,   ואף   אין   צורך שיהיה   כזה   אלא   תחום   עיסוקם   של   גורמי האיסוף   במודיעין . . 2   לעצם   העניין :   כדאי   להזכיר   שלפני שנים   רבות   הכנתי   חוזה   כתוב   בערבית המיועד   למודיע   הערבי ,   שהיה   חייב לחתום   עליו   בטרם   התנדב   לשרת   עבורנו . יחידה   54   העתיקה   את   החוזה   וגם   היא הפעילה   אותו   כשגייסה   מודיעים   וסוכנים . בחוזה   כזה   אפשר   גם   לסכם   את   תנאי השיקום   של   המודיע   במקרה   שייחשף , וזה   עשוי   לעזור   בשיקומו   כשהוא   "דורש זהב   ודבש . "   החוזה   המקורי   בוודאי   שמור בארכיוני   השירות   והמודיעין . בכבוד רב אבן נתן העשרת נושאי הכתיבה בביטאון העמותה ביטאון   העמותה   התאפיין   עד   עתה   במגוון נושאי   מודיעין   וטרור .   אלא   שהמודיעין לזרועותיו   נוגע   וקשור   לתחומי   המדיניותהן   בארץ   והן   במדינות   אחרות .   נושאים מדיניים   נעדרים   מדפי   הביטאון . אני   מציע   לשנות   זאת .   רצוי   וראוי   לפנות אל   מומחים   בנושאי   מדיניות   שונים מהארץ   ואף   מחו"ל   ולהציע   להם   להתבטא בביטאון ,   הן   בראיונות   והן   במאמרים   פרי עטם ,   בתחומים   כגון   מדיניות   הפנים והחוץ   באירופה   וכמו   כן   ברוסיה , בארצות-הברית   באירו-אסיה   ועוד . בזכות   מגוון   זה   ייהפך   הביטאון   ברבות הזמן   למקור   ראוי   שישולב   במחקרים   של חוקרים   וסטודנטים . בטוחני   שתדעו   אל   מי   להפנות   את ההצעה . בברכה איציק כהני " ראוי גם להזכיר את ההבטחות שהורעפו על ראשיהם של אנשי צד"ל לאורך כל השנים על ידי פוליטיקאים , בכירי צה"ל ומערכת הביטחון , כל זמן שהיו זקוקים לשירותיהם" - הפגנת משפחות צד"ל מול משרד הביטחון בתל אביב

המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר