"השורד" - חלומה של סוכנות איסוף

עמוד:33

ליהודים   והערצתו   את   ישראל ,   ומניעים   חומריים   -   פיצוי כספי   שנקבע   לפי   החומר   החשוב   שמסר   להערכותינו .   עם הזמן   התפתח   מניע   חשוב   נוסף   -   היחסים   הטובים   עם מפעיליו   הישראליים ,   שידעו   כיצד   לנהוג   בו   ולהתחשב בצרכיו . פעילות "השורד" " השורד"   גויס   בשם   ישראל   בעיראק   עצמה ,   באמצעות   יהודי עיראקי .   גייס   זה   הוא   מקרה   מרתק   לעצמו :   יהודי   זה   גויס לשורותינו   באיראן ,   ארץ   בסיס   דאז ,   באמצעות   השלוחה המקומית .   על   אף   רצונו   להשתקע   באיראן ,   ניאות   לשוב לעיראק   ולפעול   בה   בשליחותנו . " השורד"   שגויס   הופעל   במגוון   שיטות   לפי   האפשרויות והצרכים ,   ובהן   פגישות   בתכיפות   משתנה   בארצות   בסיס כמו   איראן   ובארצות   אירופה .   פעם   אחת   אף   התקיימה פגישה   בישראל .   כמו   כן   הופעל   "השורד"   באמצעות   שיגור בלדרים   ליעד ,   תקשורת   טלפונית   בקודים ,   סליקים   ואף אלחוט .   בהכשרתו   הטכנית   הושקעה   עבודה   רבה ,   גם   בגלל שתי   "ידיו   השמאליות . "   על   הרשימה   נוסיף   שיטה   מיוחדת במינה :   כחצי   שנה   הופעל   "השורד"   הפעלה   ישירה   בידי לוחם   ישראלי   בפגישות   בבגדד .   האם   דרושה   הוכחה   טובה יותר   לאמון   שרחשה   המערכת   לאיש   ולחשיבות   שייחסה לחומר   שהביא ? באותה   תקופה   נקטו   השלטונות   אמצעי   ביטחון   קפדניים שהורגשו   היטב   בבגדד .   לא   אחת ,   כשהקדים   הלוחם   הישראלי לבוא   לפגישה   כדי   לבדוק   את   השטח ,   היה   נתקל   ב"שורד" שבא   לאותה   מטרה .   הלוחם   סיפר   כי   "השורד"   התנהג   כילד שמשחק   "מחבואים"   בהסתתרו   עד   הפגישה   מאחורי   עצים . " השורד"   היה   מקור   מהימן .   הייתה   לו   גישה   ישירה   לארכיון המטכ"ל   העיראקי   ולחומר   השוטף .   הוא   סיפק   מסמכים ומידע   בכתב   ובעל-פה   באיכות   גבוהה ,   על   מגוון נושאים   -   החל   בנושאים   צבאיים   שעסקו   בחילות   וביחידות , חימוש ,   רכש ,   תמרונים ,   מצבי   כוננות   ועוד ,   וכלה   בנושאי מדיניות   חוץ   ופנים . להדגמה ,   מובאת   אחת   מהערכות   אמ"ן "   : חיוני  ( במגוון תחומים : (   בשטח   הצבאי ,   המדיני   והביטחוני ,   ומספק   חומר מהימן .   המקור   החשוב   ביותר   של   ה'מוסד )  ' בזירה ... (   סיפק תיקים   הקשורים   בחיל   האוויר   ותיקים   מבצעיים   של   הצבא ( העיראקי . " ( משיצא   "השורד"   לגמלאות   מהמערכת   הביטחונית ,   נותקה גישתו   הישירה   לחומר   והוא   עבר   לתחקור   תמים   של   מבועיו הרבים   מתקופת   שירותו .   טבעי   שחל   פיחות   בעל   משמעות ברמת   המידע ,   ופיחות   זה   הלך   וניכר   עם   השנים .   ובכל   זאת , הייתה   תועלת   בהמשך   הפעלת   "השורד , "   אלא   שהוא   דחה את   ניסיונותינו   להביאו   לידי   גיוס   אחד   ממבועיו ,   מחשש לביטחונו . רק   מותו   קטע   את   הפעלתו   רבת-השנים   של   "השורד . "   על יחסו   הרגשי   של   "השורד"   כלפינו ,   יעיד   המקרה   הזה :   לקראת ביקורו   בארץ   לשם   תחקורו ,   נמסר   לו   דרכון   ישראלי ,   דבר שריגש   אותו   מאוד .   הוא   נפעם   מהביקור   הזה   בישראל והרבה   להודות   על   כך   למפעיליו . התהפוכות ששרד בהן "השורד" " השורד"   ידע   תהפוכות   רבות   בעיראק ,   ובכולן   שרד .   בראשן , ארבע   הפיכות   צבאיות   שאחריהן   בוצעו   טיהורים   והוצאות להורג :   ההפיכה   בראשות   עבד   אל-כרים   קאסם   בשנת   , 1958 שהפילה   את   המשטר   המלוכני   הפרו-מערבי .   במוצאים להורג :   המלך   פייצל   השני ,   העוצר   עבד   אל-הילה   וראש הממשלה   נורי   סעיד "   . השורד"   נעצר   ונחקר ,   אך   נמצא   בלא דופי   והוחזר   לתפקידו   הרגיש .   בשנת   1963   התרחשה   ההפיכה הבעת'יסטית ,   וקאסם   הוצא   להורג .   לאחר   זמן   התחוללה הפיכה   בראשות   עבד   אל-סלאם   מחמד   עארף ,   ולאחריה , בשנת   -   1968   הפיכה   בראשות   אחמד   אל-בכר   וסגנו   ויד ימינו   סדאם   חוסיין .   כעבור   11   שנים   תפס   חוסיין   את השלטון "   . השורד"   הצליח   לשרוד   גם   בשלטון   האימים   הזה , אך   כבר   לא   כיהן   בתפקיד   ציבורי . בשנת   1951   נפלה   הרשת   הישראלית   שפעלה   בעיראק בענייני   עלייה   ומודיעין ,   אירוע   ידוע   בתולדות   העלייה העיראקית .   בעטיו   של   האירוע   הועלו   לגרדום   יוסף   בצרי הי"ד   ושלום   צאלח   הי"ד .   בעצורים   הרבים   היה   גם   מגייסו היהודי   של   "השורד , "   שעמד   בעינויים   ולא   הסגיר   דבר   על פעילותו   המודיעינית . לאחר   מכן   היה   צורך   למצוא   דרך   להמשך   הפעלתו   של " השורד , "   ומטעמי   הפעלה   ויחסים   עם   השירות   העמית האיראני   בימיו   של   השח ,   ה'סוואק , '   הוחלט   לשתפם   במבצע . הם   סייעו   רבות   בשיגור   בלדרים   משלהם   אל   "השורד" והשתתפו   באופן   פעיל   בתחקורו   בארצות   בסיס .   והנה , בשנת   1979   הגיעה   הפיכת   חומייני ,   ואנשי   ה'סוואק'   וארכיוני הארגון   נפלו   לידי   המשטר   החדש ,   העוין   כל   כך   את   ישראל . ועדיין ,   דבר   לא   אירע   ל"שורד , "   והמודיעין   האיראני   אף   לא ניסה ,   ככל   הידוע   לנו ,   לגייסו   אל   שורותיו . על   המאורעות   הללו   ניתן   כמובן   להוסיף   את   האנשים   הרבים שלא   היו   מאנשי   המערכת   שלנו   -   בלדרים   ואנשי   מטה איראניים   שהכירו   את   "השורד"   ואת   עצם   ההפעלה רבת-השנים   על   התקשורת ,   הכוללת   כמובן   השגת   המידע המורכבת "   . השורד"   שרד   בכל   המאורעות   ונהפך   לחלומה של   סוכנות   איסוף   בשנות   ה50-   וה , 60-   בלב המטכ"ל   העיראקי . בעצורים הרבים היה גם מגייסו היהודי של " השורד , " שעמד בעינויים ולא הסגיר דבר על פעילותו המודיעינית סדאם חוסיין , נשיא עיראק - 1979-03 "השורד" הצליח לשרוד גם בשלטון האימים שלו

המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר