מודיעין ועיתונות בשכנות טובה

עמוד:14

מודיעין ועיתונות בשכנות טובה במציאות התקשורתית של העידן המודרני , בסביבה עתירת ערוצים שאנו חיים בה , 'המוסד' חייב לעצמו בראש ובראשונה , אבל גם לאזרחי המדינה , למסד קשר איכותי עם העיתונות עודד בן-עמי עיתונאי . דובר צה"ל 2000-1996 רבים   מאוד   בקהילת   המודיעין   סבורים   גם   היום ,   במאה ה , 21-   שאסור   באיסור   חמור   לקיים   "דיור   משותף"   מכל צורה   שהיא ,   למודיעין   ולעיתונות .   בעיני   אלה ,   ניגוד   העניינים שבין   שני   העולמות   הוא   מוחלט ,   שורשי   ובלתי   ניתן   לגישור . לדעתם "   , סיבת   הקיום"   של   המודיעין   היא   בחשאיות ,   במידור ובסביבת   עבודה   אפלה .   זוהי   גישה   ארכאית   של   בורות ,   שאין לה   עוד   מקום   בעידן   הנוכחי .   במקרה   זה   לא   יהיה   מיותר להרחיק   מכאן ,   ממציאות   פעילותה   של   קהילת   המודיעין בישראל ,   לארצות-הברית   למשל .   שם   למדו   כבר   לפני   שנים הרבה ,   שארגוני   המודיעין   מסוגלים   למצוא   את   שביל   הזהב , בין   זכות   הציבור   לדעת   ובין   זכותו   שלא   לדעת   וזכותם   של גופי   המודיעין   למנן   את   החומר   המסווג ,   המועבר   לידיעת הציבור .   השנים   הוכיחו   ששיתוף   הפעולה   הזה   הועיל   לכולם , בעיקר   לחוסנה   של   הדמוקרטיה . בכל   שנות   חיי   הבוגרות   עסקתי   בעיתונות ,   שנים   הרבה כעיתונאי ,   ובמקצת   הזמנים   כיועץ   התקשורת   של   ראש הממשלה   ושר   הביטחון   המנוח   יצחק   רבין   וכדובר   צה"ל . הזמן   והניסיון   לימדוני   שמרבית   העיתונאים   בישראל   הם בעלי   אחריות   ותבונה ,   ומעל   לכול   הם   שומרי   חוק   ומקיימי הציווי   הדמוקרטי   של   קיום   זכויות   הבסיס ,   ובראשן   זכות האזרח   להבין   את   ההיגיון   שמונח   ביסוד   קבלת   ההחלטות של   קברניטי   המדינה .   אני   קובע ,   על   סמך   ניסיוני   המקצועי , שיש   בידי   העיתונאים   בישראל   מידע   מסווג   רב   מאוד ,   הרבה מעבר   למה   שמשערים   אנשי   המודיעין .   זאת ,   אף   זאת :   מרבית המידע   המסווג   שברשות   העיתונאים   אינו   מתפרסם ,   בעיקר מכיוון   שאחריותם   האזרחית   מדריכה   אותם   לערוך   צנזורה עצמית .   הדרכה   והכוונה   מצד   אנשי   קהילת   המודיעין   תוליד שימוש   נכון   וראוי   בחומר   המודיעיני   המסווג   שבידי העיתונאים ,   ותחסוך   את   התקלות   המתרחשות   לעתים בפרסום   שגוי   ותועיל   למודיעין . הדוגמאות   לניהול   עניינים   נכון   מול   העיתונות ,   לעומת התנהלות   לקויה ,   רבות   מאוד .   אמ"ן ,   כזרוע   של   צה"ל ,   מסתייע במדיניות   הדברור   של   הצבא   ונוטל   בה   חלק   פעיל   ומועיל , לעצמו   כמו   גם   לעיתונות .   התדרוכים   העתיים   שמעניקים ראש   אמ"ן ,   רח"ט   מחקר   וקמ"ני   הפיקודים   לעיתונאים , מסדירים   את   תפיסת   אגף   המודיעין   בצה"ל   ביחס   לסוגיות שונות   שעל   סדר   היום   הצה"לי   והציבורי .   במקרים   רבים , אמ"ן   מכתיב   ויוזם   את   התדרוכים ,   עיתוים ,   רמתם  ( מבחינת המתדרך   ומבחינת   דרג   השומעים )  על-פי   שיקוליו   וכוונותיו . אלה   מהלכים   לגיטימיים .   לעתים   זו   יוזמת   העיתונות המבקשת   לקבל   הבהרות ,   הסברים   ותשובות   לשאילתות . אמ"ן   מסייע   למערכת   הדוברות   של   צה"ל   במתן   מענה הסברתי   בעתות   לחימה   ' ) חומת   מגן '   , ' ימי   תשובה , ( '   בהתרחש תקלות   מבצעיות  ( חטיפת   שלושת   חיילי   צה"ל   בגבול   הצפון ) או   בעת   משברים   ' ) שירת   הצפצפה , '   מלחמת   המפרץ . (   השנים הארוכות   של   שיתוף   פעולה   מסוג   זה ,   הביאו   תוצאות   טובות , וראויה   לציון   העובדה   שקובעי   המדיניות   העיקריים   בצה"ל ובכללה   מדיניות   הדוברות   ב15-   השנים   האחרונות ,   היו שלושה   רמטכ"לים   שכיהנו   קודם   לכן   כראשי   אמ"ן . שב"כ   השכיל   בשנים   האחרונות ,   מעט   לפני   פרוץ   אינתיפאדת אל-אקצה ,   להבין   את   התועלת   הרבה   שתצמח   לו   מניהול קשר   רצוף   ומזין   עם   העיתונות .   כבעלים   המוחלט   והבלעדי של   החומר   המודיעיני ,   למד   שב"כ   את   חשיבות   התדרוך לעיתונאים ,   בכל   פעם   שהארגון   רואה   לנכון   לפרסם   דבר מפעילותו .   התדרוך   מאפשר   להבהיר   את   הטעון   הבהרה , מאפשר   שימוש   בעזרים  ( תצלומי   מבוקשים ,   תרשימי   זרימה בתוך   חוליות   או   בארגוני   טרור   וכדומה )  ופותח   צוהר להעברת   הבנות   לידי   הכותבים   והמשדרים ,   שמן   הסתם יופיעו   בחומר   שיתפרסם .   בשנים   האחרונות   פועל   קצין קשר   לעיתונות   בלשכת   ראש   שב"כ ,   המשמש   כתובת לעיתונאים ,   קולט   את   שאילתותיהם   ומשיב   להם   לפי   לוחות הזמנים   הצפופים   מאוד   של   אמצעי   התקשורת   השונים . האמון   שנוצר   עם   השנים   בין   הכתבים   והפרשנים   הצבאיים והמדיניים   ובין   אנשי   שב"כ   שעוסקים   בתחום   הקישור לעיתונות ,   הוליד   קשר   חיובי   וחיוני   לשני   עולמות   התוכן הללו   -   שב"כ   והעיתונות .   נקודות   הכשל ,   אם   היו ,   מעטות מאוד   ולעומת   זאת ,   היעילות   והמקצועיות   זוכות   לתהודה חיובית   מאוד   מצד   העיתונות   ויש   להניח   שגם בארצות-הברית למדו כבר לפני שנים הרבה , שארגוני המודיעין מסוגלים למצוא את שביל הזהב , בין זכות הציבור לדעת ובין זכותו שלא לדעת

המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר