מודיעין וספר

עמוד:40

מודיעין וספר אנציקלופדיה של המזרח התיכון בעריכת ד"ר אברהם סלע e Continuum Political Encyclopedia of the Middle East , Revised and Updated Edition , Continuum , New York and London , 2002 , 932 pp . 4 Index Avraham Sela ( editor ) , יוכי ארליך סבך ההתפתחויות במזרח התיכון וקצב התמורות המהיר מחייבים כל מתעניין להעשיר את חשיבתו במעקב שוטף אחר האירועים . חוקרים אקדמיים לסוגיהם , אנשי ממשל , אנשי עסקים , מורים , סטודנטים וחברי קהילות מודיעין בעולם כולו נזקקים כל העת לאמצעי עזר - אנציקלופדיות , שנתונים ולקסיקונים - שיגשרו בין תחומי עניינם לבין מאגרי הידע , המסקנות המקצועיות ופירות המחקר הרלוונטיים . גם בעידן האינטרנט ומרחבי המידע האין-סופיים שפתח לכול , אין תחליף לחיבורים כתובים אלה , שיתרונם במהימנותם ובמיקוד בהיר בתחום הידע הספציפי . אלה בלי ספק המאפיינים המובהקים של האנציקלופדיה שלפנינו . ד"ר אברהם סלע , מרצה בכיר ליחסים בין-לאומיים באוניברסיטה העברית ואיש קהילת המודיעין בעברו , השכיל לגייס כ30- מומחים , רובם ככולם ישראלים משורות האקדמיה , ממנגנוני המדינה , מהתקשורת , מעולם העסקים ואחרים , ולהפיק אנציקלופדיה למזרח התיכון בשפה האנגלית , כלי עזר כמעט מיטבי . המהדורה שיצאה ב2002- ( ועדכנה את קודמתה מ ( 1999- מביאה כ600- ערכים על היבטי המזרח התיכון בעת האחרונה : ממרוקו לאפגניסטן ומטורקיה עד לתימן ולסודאן , והיא כוללת גם את ישראל . לפנינו מגוון של ערכים שהיקפם נע מההגדרה המצמצמת - כמו הערך ' אל-צבאח' העוסק במשפחת המלוכה השלטת בכוויית - עד ההגדרה המורחבת , כמו הערך ' נוואל אל-סעדווי , ' האינטלקטואלית הפמיניסטית המצרייה שהקדישה את חייה לעיסוק בזיקתה של פוליטיקה לרפואה ולמגדר . הערכים מציגים בחלקם יריעה רחבה בהיקף של מאמר מלא , במיוחד אלה העוסקים במדינות האזור . כבכל אנציקלופדיה רבת-תורמים , גם כאן באופן טבעי אין אחידות מבחינת האיכות והיחס בין פירוט המידע הבסיסי לעומק הניתוח . חלק מהמאמרים כתובים מתוך גישה אנליטית סדורה וחלקם מסתפקים בסידור המידע ובארגונו . הערכים עוסקים בין השאר באישים בולטים ובעלי השפעה שעיצבו את הפוליטיקה , החברה , התרבות והכלכלה של האזור , כגון עבד אל-נאצר , אנואר סאדאת , בן לאדן , מנחם בגין , בן גוריון ושמעון פרס . כמו כן הערכים עוסקים במגמות ובתהליכים כלליים : ג'יהאד , בעת' וקומוניזם . הדיון בערכים אלה ענייני-מקצועי והוא מלווה במפות ובטבלאות ולעתים גם בהפניות ביבליוגרפיות צנועות וממוקדות . הערכים העוסקים במדינות האזור כמו ירדן , סוריה וישראל סוקרים את מקומן הגאו-פוליטי ואת שאלת יחסי הגבול בינן לשכנותיהן , ומציעים מידע הכולל נתונים דמוגרפיים , חברתיים וכלכליים , אופי המשטר ומוסדותיו הפוליטיים , הפוליטיקה הפנימית , יחסי החוץ בזירה האזורית והבין-לאומית . מידע זה מובא מתוך ניתוח בעיות היסוד של המדינות בהקשרים של זהות והגדרה עצמית , יחסי דת-מדינה , אתניות ושבטיות ( בעיקר בירדן ובסוריה ) מודרניזציה וגלובליזציה . בעולם הגדול מוצרים ישראליים מעין אלה גורמים לחשדנות-מה . הקורא חסר הפניות ימצא באנציקלופדיה זו כלי עזר שימושי ביותר ואמין , המשך ראוי ומשלים ל"לקסיקון פוליטי של המזרח התיכון" המצוין , שערך יעקב שמעוני ב1969- ושעודכן מאז רק בחלקו . מבצע קווקז ההתערבות הסובייטית וההפתעה הישראלית במלחמת ההתשה דימה אדמסקי , הוצאת "מערכות / " משרד הביטחון - ההוצאה לאור , 215 עמודים נחמיה בורגין בראשית שנת 1970 החליטה ממשלת ישראל להפציץ יעדים אסטרטגיים בעומק מצרים , מתוך מטרה להביא את הנהגתה בראשות נאצר להפסיק את מלחמת ההתשה . כעבור זמן קצר הגיעה למצרים דיוויזיית הגנה אווירית סובייטית שכללה חטיבות טילי קרקע-אוויר וטייסות קרב . הופעת כוחות סובייטיים סדירים בזירה והשתתפותם הפעילה בלחימה עם צה"ל הכו בתדהמה את שירותי המודיעין של ישראל ושל ארצות-הברית . בחודשים הבאים ניהלה ישראל ,

המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר