מתוך נוהל הכנת ישיבות ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי

עמוד:16

מתוך נוהל הכנת ישיבות ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי ( התקבל בממשלה בספטמבר ( 2008 בתחילת כל שנה יהיה אחראי ראש המטה לביטחון לאומי ( להלן - המל"ל ) לגבש תכנית מתווה שנתית לדיוני הקבינט לאותה שנה . תכנית המתווה תכלול נושאים המחויבים על-פי חוק ( והם : הערכה שנתית ורב-שנתית של המצב המדיני-ביטחוני וכן הערכות מצב לגבי עניינים המשיקים להן , לרבות חוות דעת וניתוח בתחומי המודיעין השונים מטעם המל"ל , צה"ל , משרד הביטחון , משרד החוץ , המשרד לביטחון פנים , ומטעם הגופים הביטחוניים שרה"מ ממונה עליהם , לפחות אחת לשנה , לפי הצורך ובאישור ראש הממשלה , ( וכן נושאים נוספים אשר המל"ל סבור כי ראוי שהקבינט יקיים בהם דיון . האחריות להכנות המקדימות לישיבה של הקבינט , אופן הישיבה וצורת הדיון מוטלת על המל"ל . ראש המל"ל אחראי לקיום מעקב אחר ביצוע החלטות הקבינט . אכזבה מאיבוד ה"יחד" לטובת ה"יחיד . " התשובה - פעילות לקידום הערכי-הציוני יחזקאל - איש צנוע , גאה מאוד במורשתו המשפחתית , בעיר מגוריו רמלה , בעברו כמורה להיסטוריה ואזרחות בתיכון בירושלים - מדבר בלהט ציוני נדיר לעובד ציבור בארץ הזאת . לא תמצאו אותו מתחכך עם " הברנז'ה , " אלא שוקד על שיפור העשייה הציבורית " ) יחד עם עמיתי מזכיר הכנסת , אייל ינון , אנו מחפשים דרכים לביטול פופוליזם בחקיקה ועם זאת למצוא דרכים חדשות לפיקוח פרלמנטרי על הממשלה ( " ונוסך טונות של התלהבות לאומית בכל מה שמסמלת עצמאות ישראל . לא פלא אפוא שהוא מזכיר ממשלה מיוחד במינו , שמחשיב מאוד את חשיפת מסמכי גנזך המדינה לציבור הרחב , שמבקר באקדמיה ללשון העברית ומחפש אתה דרכים לשיפור תקינות העברית בקרב תושבי ישראל , בעיקר הצעירים והעולים . בתארו את עבודתו בולטת אכזבתו מאיבוד ה"יחד" לטובת ה"יחיד , " תופעה חברתית האוכלת בחברה המערבית זה שנים ומאפיינת גם את החברה הישראלית העכשווית . בהכללה מביע יחזקאל דאגה רבה ממה שהוא מתאר " שבר ערכים קשה" שנקלעה אליו החברה הישראלית בתקופה האחרונה , המחייב לדבריו יצירה מחודשת של העוגנים החיוניים להמשך התפתחותה , גם הערכית . כשאנו שואלים אותו על הביטחון הלאומי של ישראל , שהרי אין הוא רק צבא , מודיעין וביטחון אלא הביטחון הזה מושפע מאוד גם משבריריותה של החברה , הוא נאלץ להודות באי-נחת שלא דנים על כך מספיק ובוודאי לא עושים די . אולי לא עושים מספיק , אך עובד יחזקאל קיבל על עצמו לפחות שתי תכניות-פעולה חשובות בהקשר הערכי-ציוני : הוא משמש יו"ר משותף עם הסוכנות היהודית לתכנית " מסע" המשותפת לממשלה ולסוכנות היהודית , להבאת סטודנטים יהודיים מחו"ל ללימודים אקדמיים בארץ ; וכן הוא מרכז את הטיפול הממשלתי בפישוט תהליך הגיור של עולים שאינם יהודים , נושא כאוב מאוד שעומד על סדר יומה של החברה הישראלית . כן , גם זה ביטחון לאומי . נדיר לראות מזכיר ממשלה בישראל שהיה לא מזמן מורה להיסטוריה ואזרחות ואשר מחפש בתפקידו עשייה ציונית מעודכנת

המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר