פרק 1 מבוא: כשירות תקשורתית, שיח אורייני ושיח עמיתים שושנה בלום-קולקה ומיכל חמו

עמוד:10

לכשירות התקשורתית יש שלושה מרכיבים מרכזיים ( בהמשך הפרק נדון בכל מרכיב בנפרד : ( . א . כישורי והבנה של הבנה כוונות והפקה תקשורתיות של פעולות במנעד דיבור רחב של בשפה צורות הדבורה ישירות והכתובה ועקיפות , המאפשרים Ninio & Snow , ) ניסוח 1996 ; Tomasello , 2003 וכן פרקים 9 ו ( 10- ב . כישורי שיחה בין-אישית בשפה הדבורה , ובכלל זה כישורים חברתיים ותרבותיים , המאפשרים התאמת השפה לנסיבות 1992 Dorval & Eckerman , 1984 ; Schley & Snow , ) וכן פרק ( 8 ג . כישורי שיח מורחב בשפה הדבורה והכתובה , המאפשרים בנייה של רצפי טקסט לכידים בסוגות שונות ( למשל , סיפורים והסברים ) 1994 Aukrust , 2004 a ; Berman & Slobin , ) וכן פרקים 2 עד ( 5 שלבים ראשונים : התכוונות ופעולות דיבור רוב המבוגרים בתרבויות המערב מאמינים כי תקשורת עם תינוקות מתחילה הרבה לפני תחילת הדיבור , ועל כן מפרשים התנהגויות , כגון : חיוך , מלמול ובכי , כניסיונות לתקשר . ללא ספק , התנהגויות אלה מביעות את מצבם הרגשי של התינוקות , אולם העובדה שהן מתפרשות ככאלה , אינה מעידה בהכרח שתינוקות בני חודש או חודשיים אמנם התכוונו להעביר בהן מסר מסוים . כדי שנוכל לתקשר עם הזולת , עלינו להבין : א . שהזולת יכול לפענח את הכוונות שלנו . ב . שלזולת יכולות להיות כוונות משלו . ג . שניתן "לגייס" את הזולת להשגת מטרות שלנו . היכולת לתקשר מתפתחת בגיל 10 חודשים לערך . כך , תינוקת בת 7 חודשים תעשה מאמץ פיזי רב ( תזחל ותושיט יד , כדי להגיע לחפץ הנחשק , ( מבלי להרים את הראש כלל לעבר מבוגרים הנמצאים בסמוך לחפץ ; ואילו בגיל 10 חודשים אותה התינוקת תמקד מבט משותף עם המבוגרים כלפי החפץ , ותצביע עליו . שתי ההתנהגויות אלה מעידות על יכולת לביסוס תשומת לב משותפת ( שהיא תנאי לתקשורת ) ועל כוונה תקשורתית . אל המחוות ואל המבט ייתכן שיתלווה גם מבע מילולי , כגון : " את זה , " אולם הוא אינו הכרחי . כפי שיעידו הורים רבים ( בעיקר הורים לתינוקות , המאחרים יחסית בהתפתחות הדיבור , ( בשלב מסוים תינוקות מפתחים מגוון רחב של אמצעים לא-מילוליים , כדי להביע את כוונותיהם , והם מעסיקים את הוריהם ב"משחקי ניחוש" לזיהוי כוונות אלה . הכוונות , אם כן , קודמות לדיבור . ( Tomasello , 2003 ) לתינוקות ולפעוטות יש מנעד רחב של כוונות תקשורתיות זמן רב לפני שהם שולטים בכלים הלשוניים המלאים להבעת הכוונות האלה , ועם הגיל מפת הכוונות משתכללת עוד בדרכים שונות . כוונות ותפקודים תקשורתיים מכונים בספרות " פעולות דיבור . " אלה הם מבעים המממשים מטרות תקשורתיות , כגון : בקשה , התנצלות , סירוב או איום . פעולות הדיבור הראשונות מופיעות כבר בשלב הטרום-מילי ( לפני הדיבור ) והן נעשות מגוונות יותר בשלב

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר