פתח דבר

עמוד:4

פתח דבר ילדים מנהלים בינם לבין עצמם שיחות רבות . במקרים רבים מבוגרים אינם טורחים להקשיב לשיחות אלה באופן ממוקד , בין אם משום שהן נתפסות כחסרות חשיבות ועניין , ובין אם משום שקשה למאזין מן הצד להבינן . ספר זה מסכם מחקר רב שנים , שהתבסס על נקודת המוצא ההפוכה : שיחות בין ילדים ראויות להאזנה קשובה . בהתאם , תיעדנו תקשורת טבעית בין ילדים בגילים שונים , ניתחנו את השימוש שהם עושים בשפה כדי לספר סיפור , להסביר , לשחק , להתווכח , ולהשיג מגוון מטרות תקשורתיות , והופתענו מן המורכבות , מן העושר ומן התחכום של שיח ילדים-עמיתים . בספר זה אנו מראים כי שיח עמיתים הוא זירה ייחודית להבניה משותפת של העולם החברתי-תרבותי הייחודי של ילדים , ובמקביל הוא מספק הזדמנויות נרחבות ללמידה , לפיתוח ולשכלול של כישורי שפה ושיח . בספר הובאו דוגמאות רבות ומפורטות של שיחות בין ילדים , והן מוצגות בגופן שונה מזה של הטקסט הרציף . ההקלטות המקוריות של חלק מדוגמאות אלה יהיו נגישות באתר האינטרנט , המלווה את הספר . www . childrentalk . cet . ac . il על מנת לשמור על פרטיותם של משתתפי המחקר שונו כל שמות הילדים בדוגמאות שבספר , ובדוגמאות באתר האינטרנט הם נמחקו . כדי לאפשר בחינה פרטנית ומעמיקה של שיחות הילדים , הדוגמאות בספר מוצגות כתעתיקים קפדניים . תעתיקים אלה מאפשרים לעקוב לא רק אחרי המלל , אלא גם אחרי אופן הפקתו ברצף . כך , צוינו בתעתיקים גמגומים , הפסקות , דיבור בו-זמני של דוברים ושינויים בעוצמה ובקצב של הדיבור . פירוט סימני התעתיק צמוד לדוגמה הראשונה בכל פרק . המחקר המסוכם בספר התנהל בין השנים 2005-1999 באוניברסיטה העברית בירושלים , ונתמך על-ידי המכון לחקר הטיפוח בחינוך באוניברסיטה העברית ( מענק מחקר לשנת תשנ"ט , ( עלידי הקרן הדו-לאומית למדע ארה"ב-ישראל ( מענק מס' 980031 לשנים , 2005-1999 ומענק מס' 2001070 לשנים 2005-2002 לשושנה בלום-קולקה ולקתרין סנואו , ( ועל-ידי הקרן הישראלית למדע ( מענק מס' 83201 לשנים 2004-2001 לשושנה בלום-קולקה . ( בצוות המחקר השתתפו במהלך השנים , בנוסף למחברים השותפים בספר , חנה צימרמן , גונן דורי-הכהן , עינת יהב וענת גבעול , שלקחו חלק פעיל בעבודה , בדיון ובמחשבה . עוזרי מחקר רבים סייעו באיסוף החומר , בתיעודו ובעיבודו ; ברצוננו להודות במיוחד ללאורה הדס על סיועה בעריכה ובהגהה , ולויקי ברדה על סיועה בהשגת האישורים לפרסום תמונותיהם וקולותיהם של ילדים בספר ובאתר . נעזרנו בעצה ובשיתוף הפעולה של חוקרות עמיתות , שליוו את המחקר מראשיתו : קתרין סנואו , אלדעה ויצמן ונורית פלד-אלחנן . עם עמיתות נוספות , החולקות איתנו את העניין בשיח עמיתים טבעי של ילדים - ויבקה אאוקרסט , קארין ארונסון , אסטה צ'יקאטה , אג'ליקו ניקולופולו ואמי קריאטזיס - ניהלנו במהלך השנים דיון פורה ומעשיר . אנו חבים תודה גם לעמיתים רבים נוספים בארץ ובעולם , שהגיבו והעירו על חלקים מן המחקר , שהוצגו בכנסים ופורסמו במאמרים במהלך השנים . במהלך כתיבת הספר זכינו לקריאה מעמיקה וקפדנית של הפרקים כולם על-ידי מיכל שלייפר ושל מילון המושגים על-ידי זהר לבנת . ברצוננו להודות לכל צוות מטח על ההשקעה ועל תשומת הלב לכל פרט בתהליך ההפקה , ובפרט לחוה בוהק על העריכה הלשונית ולנעמי גורבט ולגלי פרנק על הדרך הנעימה והיעילה שלהן בליווי התהליך . אנו מודים להורים ולחברי הצוות החינוכי בגנים , שקיבלו אותנו בזרועות פתוחות ונתנו את הסכמתם לביצוע המחקר ; תודה מיוחדת מגיעה לגננת הירושלמית ע . שאפשרה לנו לחזור אל הגן לאחר מספר שנים , כדי לצלם חומרים לספר ולכריכתו , ולאורי , שנלווה אל אחת מאיתנו במסעות הצילום וצילם את כל התמונות המופיעות על הכריכה . לבסוף , יותר מכל אנו חבים תודה לילדים שתיעדנו , אשר אפשרו לנו לבלות שעות ארוכות במחיצתם , להקליט ולצלם , וסייעו לנו להבין את עולמם .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר