תאוריית ההכוונה העצמית

עמוד:12

תאוריי ת ההכוו נה הטצסי ת מהם מאפייניו של האדם האוטונומי ? מהו אדם שאיננו אוטונומי ? מהי חשיבותה של האוטונומיה להתפתחות התקינה ? מהם התנאים לגיבוש אוטונומיה ? תאוריית ההכוונה העצמית מציגה את התנאים להתפתחות אדם אוטונומי ואת חשיבות ההכוונה העצמית להתפתחות הנפשית התקינה והמסתגלת של הפרט . אדם אוטונומי הוא אדם יוזם , המונע באופן מודע על ידי רצונותיו , המרגיש בעלות על פעולותיו , החש שמעשיו צומחים ממנו עצמו , Grolnick , Deri & Ryan , 1997 ) עמ' . ( 155 לעומתו , אדם שאיננו אוטונומי מאפשר לגורמים חיצוניים לכוון את החלטותיו ואת מעשיו . אוטונומיה נמצאה קשורה להערכה עצמית גבוהה יותר , ליכולת לסמוך על אחרים , לבריאות נפשית , לגמישות קוגניטיבית , להתמדה גדולה יותר בשינוי ההתנהגות . ( Grolnick , Deri & Ryan , 1997 ; Deri & Ryan , 1987 ) לעומת זאת , התנהגות המוכתבת על ידי מוקד שליטה חיצוני , נמצאה קשורה לרגשי דיכאון , חרדה , נרקיסיזם , אפקט שלילי וסימפטומים פיזיים . בגיבוש האוטונומיה משתלבים הנטייה המולדת להימצא בקשר עם הסביבה ולהטמיע ערכים והתנהגויות ובמקביל להרחיב את ההרמוניה הנפשית הפנימית - עם חינוך מתמשך המגייס את יכולותיו המולדות של הפרט , המאפשר את ביטויין , תומך בהן ואף תורם להרחבתן . תאוריית ההכוונה העצמית היא תאוריה אורגניסמית . תאוריות אורגניסמיות גורסות שאנשים הם גורמים פעילים במפגש עם סביבתם בניסיון המשולב להטמיע היבטים חברתיים ופיזיים של הסביבה ולהתאים את עצמם להיבטים המעניינים והחשובים שלה . לכן , ההתפתחות הפסיכולוגית שואפת , מצד אחד , ללמידה והרחבה וקשר עם העולם , ומצד שני , לגיבוש אינטגרציה והרמוניה בתוך החלקים השונים של הפרט עצמו . ל » ט > בצ » ה אקסטרעדת לעןקח . קןט » בציה אעטרעדת תאוריית ההכוונה העצמית מתמקדת בהגדרה ובהבחנה בין סוגי המוטיבציה המניעים את פעולתם של בני האדם במהלך התפתחותם . בגרסתה הראשונית של תאוריית ההכוונה העצמית הוצגה הבחנה בסיסית בין מוטיבציה אקסטרינזית ( extrinsic ) לבין מוטיבציה אינטרינזית . ( intrinsic ) התנהגות מתוך מוטיבציה אינטרינזית היא ספונטנית , פרץ / 1 תאורי ות לטידה הטתטץדו ת באי כו ת אי נטראקצי ה טדריך-טודרך

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר