תוכן העניינים

עמוד:3

תוכן העטיטם פתח דבר 5 הקדמה - הדרכה והדרכה פדגוגית : הגדרות , מוקד * התערבות , מטרות 8 פרק . 1 תאומות למידה המתמקדות באינטראקציה מדרין-מודרן / קלודי טל 12 תאוריית ההכוונה העצמית 12 ההתפתחות הקוגניטיבית - הגישה הקונטקסטואלית 15 תאוריית ההשתנות הקוגניטיבית 17 הגדרה אופרטיבית של עקרונות התיווך - סקירה ביקורתית 19 פרק . 2 עקרונות תיוון : הגדרות , דוגמאות ותרגול / קלודי טל 39 עקרונות התיווך 39 פעילויות 48 פרק . 3 פרופיל האינטראקציה בין מחנכת לילדים ובין מדרין לסטודנט / קלודי טל 59 מהו פרופיל אינטראקציה ? 59 בניית פרופיל אינטראקציה 65 שאלון להערכת פרופיל האינטראקציה 70 פרק A הדרכה רגישה ומעודדת אוטונומיה / קלודי טל 75 תוכני ההדרכה ותהליכיה 75 ההדרכה הלכה למעשה 82 פרק . 5 "נר לי דקיק" - ניתוח והדרכה של פעילות מדעית / אתי בכר ודבורה וייסבורט 86 הצגת הפעילות - ניתוח האינטראקציה של סטודנטית ( שרית ) עם ילדים 87 ניתוח השילוב בין דפוסי תיווך לבין תכניס במהלך הפעילות 101 ניתוח אינטראקציית ההדרכה הפדגוגית 110 ניתוח השילוב בין עקרונות התיווך לבין תוכני ההדרכה הפדגוגית 119 פרק . 6 "כשכועסים , אז כועסים" - הדרכה בעקבות פעילות עם ילדים צעירים בנושא הבעת כעס / רותי סנדרוביץ ואורנה שמר 124 הצגת הפעילות וניתוחה 125 סימולציה של מפגש הדרכה 139 מפגש הדרכה-על-הדרכה 148

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר