הסיפור שלנו, הסיפור שלכם

עמוד:12

מורי מורים , מעבר לידע שהוצג בדרך הנרטיבית . בחרנו לעצב מודל של תהליך ההתפתחות המקצועית של מורי מורים , המציע תיאור סכמטי של הידע שבנינו ( והוא מובא בפרק הרביעי . ( ספרנו , העוסק בסיפורי חיים של מורי מורים למדעים ומורי מורים לספרות חורג מתחום העיסוק בחינוך , וחודר לתחום עיסוקם של אנשים שעובדים עם אנשים בפרופסיות אחרות . המתעניינים בתהליכי התפתחות מקצועית יוכלו למצוא בו נקודת מוצא לחשיבה ולהתפתחות . הספר הוא זימון לקריאה שהוא "מסע דיאלוגי" שעשוי לעמת את הקורא עם דרכים שבהן צעד , עם שבילים שבהם חיפש דרך ועם צמתים שבהם עמד בפני הכרעות לא פשוטות בחייו המקצועיים . דיאלוג קשוב עם הסיפורים יאפשר לקורא לראות את מה שחווה במהלך מסע חייו , מנקודת מבט אחרת . אנו מאמינות כי מפגש עם הסיפור כמתודה המעניקה כלים לשחזור ולחשיבה , קריאה בסיפורים המובאים בספר , ניתוח הסיפורים והמודל המוצע - עשויים להיות מפגש קריאה מעניין ונקודת מוצא לדיאלוג של למידה בעבור אנשי מקצועות שונים , חוקרים , וסטודנטים . בעוד שלעצם המחקר פנינו כדי לשמוע סיפורי חיים על שינויים בחשיבה , מטרת כתיבת הספר היא לשמש מעין מערכת הגברה לקולותיהם של מורי המורים . שמענו סיפורי חיים של גברים ונשים , יהודים וערבים , העוסקים בתחומים שונים של הוראה ומחקר במדעים או בספרות . למרות השונות הרבה בקולותיהם , המכנה המשותף להם הוא תפיסת תפקידם כמי שמכשירים להוראה . כתיבתנו מביאה לידי ביטוי את שאיפתנו להשמיע את קולם של מורי המורים בדיסציפלינות הנזכרות לעיל , שעיסוקם הוא הכשרת הדור הבא של מורים . אלה אנשים שהקדישו את חייהם לבניית ידע ייחודי בדיסציפלינות שלהם , ובמקביל ידע של מי שעוסקים בהכשרה להוראה . ספרנו נכתב בתקופה שבה מעמד ההכשרה להוראה במכללות לחינוך שנוי במחלוקת . מעמד המורה נחות , הטובים והטובות בקרב הצעירים בוחרים במודע שלא לפנות להוראה ( ארנון , גרינספלד , זייגר , פרנקל ורובין , . ( 2006 ועדות ממלכתיות טוענות כנגד ההכשרה להוראת דיסציפלינות במכללה ( מדינת ישראל , משרד החינוך , התרבות והספורט , כוח המשימה הלאומי לקידום החינוך בישראל , . ( 2005 ההתנהלות של קובעי המדיניות בחינוך מובילה לקראת מהלך המסיג אותנו עשרות שנים לאחור , לעידן

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר