הסיפור שלנו, הסיפור שלכם

עמוד:11

לוותה באמפתיה לתהליך שעברו , ולדיאלוג שניהלנו - לא רק עמם , אלא גם בינינו וכל אחת מאיתנו בינה לבין עצמה - על אודות הסיפור . בעבור רוב המרואיינים , הראיון היה הזדמנות ראשונה לדבר על חיפוש מתמשך ולא קל אחר מה שייחודי ורלוונטי בעבורם בעולמם המקצועי כמורי מורים למדעים או לספרות , ואפשרות לחלוק עם הזולת את הפתרונות שגיבשו לעצמם . בעבורנו תהליך ההקשבה למרואיינים וההתעמקות בסיפורו של כל אחד ושל כל אחת מהם תוך כדי עבודת המחקר שלנו , היו אמצעי לתהליך משמעותי של למידה , שבעקבותיה התבוננו מחרש בסיפורינו ( גדרון , , ( Connelly & Calandinin , 1990 ; 2006 ובחנו את עשייתנו המקצועית ואת הבנתנו על אודות תהליכי התפתחות מקצועית של מורי מורים . מסיפורי מורי המורים שהאזנו להם , למדנו על אודות המורכבות של תהליכי שינוי והתפתחות מקצועית , על אודות הגורמים השונים המעורבים בתהליך ועל אודות הגורמים המשותפים בהם . לפיכך , הלמידה שלנו , הייתה בשני נתיבים : בנתיב הנרטיבי קיימנו דיאלוגים כין הסיפורים ששמענו לבין סיפורינו , ובנתיב האנליטי ניסינו לבנות מודל מכליל , החורג מהמבט הפרטי , לתיאור תהליך העשוי להתייחס לרבים , ואולי אפילו לחרוג מתחומנו המקצועי . ייחודו של הספר טמון לא רק בשיתוף הפעולה בינינו - חוקרת מדעים וחוקרת ספרות - אלא בניסיוננו להציע נקודת מבט המשלבת מחקר וכתיבה נרטיביים , עם כתיבה מחקרית המקובלת במחקר כמותי ובמחקר כספרות . בגישה הנרטיכית אנו מציעות לקוראים להקשיב לסיפורים המובאים כפרק הראשון בספר ולקיים עמם דיאלוג , בדומה לדיאלוגים שאנו קיימנו עם המרואיינים , עם סיפוריהם ובינינו . בתור מרכיב נרטיבי נוסף , אנו מגישות לקוראים ( בפרק השלישי כספר ) וינייטות ( תמונות ) מתוך סיפורים ששמענו , ואת פרשנותנו להם תוך קישור להיבטים תאורטיים של התפתחות מקצועית , שינוי ושינוי תפיסתי . הנושאים התאורטיים שבהם אנו עוסקות נדונים - כעניין בפני עצמו - בפרק השני . במקביל , לאורך הספר , ובעיקר בפרק הרביעי , אנו משתפות את הקוראים בנרטיבים שלנו , בתהליך ההתפתחות המקצועית שעברנו אנו ובדיאלוג שבינינו . נתיב מיוחד במסע התפתחותנו , היה המחקר המשותף וכן כתיבת הספר שלפניכם . מכיוון שאנו עובדות בגישה המשלבת פרדיגמות ומתודולוגיות , חיפשנו דרך שבה נוכל להציג את הידע שבנינו באשר להתפתחותם המקצועית של

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר